Artistiaid a Ffotograffwyr

Mae’r adran hon yn cynnig cipolwg ar fywyd detholiad o artistiaid, ysgythrwyr a ffotograffwyr nodedig, y mae eu portreadau yn rhan o gasgliadau’r Llyfrgell.

Ymhlith y nifer o artistiaid, ysgythrwyr a ffotograffwyr a ddisgrifir yma, ceir bywgraffiadau byr o:

  • Ebenezer Morgan (1820-1906), un o’r ffotograffwyr cynharaf a mwyaf amlwg yn Aberystwyth;
  • Mervyn Levy (1914-1996), artist, awdur ac athro a aned yn Abertawe ac a ddarluniodd y bardd Dylan Thomas;
  • a William Roos (1808-1878), arlunydd portreadau ac ysgythrwr mesotint poblogaidd a gynhyrchodd bortreadau o enwogion Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae pob darn bywgraffyddol yn cynnwys portread o gasgliad y Llyfrgell a luniwyd gan yr artist dan sylw.  Bydd y casgliad cyflawn ar gael i'w chwilio trwy gyfrwng catalog y Llyfrgell yn y dyfodol agos.