Ecclesiastical, monumental and castellated antiquities of north Wales, John Buckler (1793-1894)

Cyfeirnod: Llyfr lluniadu LlGC 85

Cyhoeddwyd yr argraffiad ffolio yma o brintiadau gan John Chessell Buckler yn Llundain yn 1810 gan F.T. Sabin. Mae'n cynnwys golygfeydd o drefi a phentrefi yng ngogledd Cymru gan ganolbwyntio'n bennaf ar yr agweddau pensaernïol: eglwysi, cestyll, beddrodau a phlastai.

 

Yr oedd John Chessell Buckler (1793-1894) yn fab i ddrafftsmon topograffyddol a phensaernïol a oedd hefyd yn dwyn yr enw John Buckler (1770-1851). Yr oedd yn artist a fyddai'n ailgreu adeiladau'n fanwl ac oherwydd hynny yr oeddynt yn berffaith ar gyfer creu printiadau. Mae'n debyg y bu J. C. Buckler yn brentis i'w dad gan ei fod yn amhosibl gwahaniaethu rhwng gwaith y naill a'r llall. Canolbwyntiodd Buckler, fel ei dad, ar ddarlunio adeiladau gan lunio llawer o ddyfrlliwiau cain o blastai Prydeinig, adfeilion a safleoedd hynafol fel eglwysi. Mae ei ddarluniau'n gofnod manwl gywir o sut yr edrychai adeiladau ar adeg benodol mewn amser ac maent felly o ddiddordeb i unrhyw un sydd yn ymchwilio hanes ardal neu hynafiaethau. Bu'n gweithio fel pensaer hefyd a dyluniodd nifer o adeiladau pwysig, gan gynnwys Butleigh Court, Gwlad yr Haf, a Neuadd Gorawl Coleg Magdalen, Rhydychen. Cyhoeddodd nifer o lyfrau o brintiadau a chyhoeddiadau pensaernïol mwy cyffredinol yn ystod ei fywyd gan gynnwys:

  • Views of the Cathedral Churches of England and Wales (1822),
  • Sixty Views of Endowed Grammar Schools (1827),
  • An Historical and Descriptive Account of the Royal Palace at Eltham (1828),
  • History of the Architecture of the Abbey Church at St. Alban's (1847),
  • A Description and Defence of the Restorations at Lincoln Cathedral (1866).