Gweithiau Celf mewn Ffrâm

Cyflwyniad

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gartref i gasgliad pwysig ac amrywiol o weithiau celf mewn ffrâm. Cynrychiola'r casgliad weithgarwch canrifoedd ym maes darluniau tirlun, portread a genre.

Canolbwyntia'r Llyfrgell ar gasglu delweddau yn ymwneud â Chymru a'r gwledydd Celtaidd eraill, ac mae'r catalog arlein hwn yn adlewyrchu'r pwyslais hwnnw gyda mwyafrif y darluniau yn cofnodi agweddau ar fywyd Cymru, llefydd yng Nghymru, neu bobl sydd â chysylltiad â'n gwlad. Mae'r amrywiaeth o fewn y casgliad yn syfrdanol. Ceir ynddo baentiadau gwych meistri fel J M W Turner, Richard Wilson, Thomas Gainsborough, Paul Sandby a James Ward yn ogystal â gwaith arlunwyr sy'n cynrychioli'r traddodiad brodorol Cymreig fel William Roos, Hugh Hughes a'r Parchedig Evan Williams. Mae'r casgliad hefyd yn cynnwys gwaith meistriaid cyfoes, yn eu plith Syr Kyffin Williams, Will Roberts ac Evan Walters. Bydd pawb sydd â diddordeb mewn celf yng Nghymru yn cael pleser o bori drwy'r casgliad hwn.

Mae'r cynllun yn agor drws i gasgliadau'r Llyfrgell, gan ganiatáu mynediad trwy'r rhyngrwyd i ddeunydd nad oedd modd ei weld o'r blaen heb ymweld â'r Llyfrgell ei hun yn Aberystwyth. Mae'r catalog yn cynnwys yn agos i 5000 o ddelweddau wedi'u digido ynghŷd â chofnodion llyfryddol disgrifiadol a mynegai.

Gobeithir y bydd y catalog hwn o ddefnydd i gynulleidfa eang iawn, ac yn ychwanegu at y swm sylweddol o wybodaeth arlein sy'n cael ei ddarparu'n barod gan y Llyfrgell. Bydd y rhai sy'n chwilio am luniau o Gymru a'r Cymry yn canfod yma drysorfa o ddarluniau dilys nad yw'r mwyafrif ohonynt wedi'u cyhoeddi o'r blaen.

Gellir prynu copïau ohonynt yn unol â pholisi'r Llyfrgell. Ceir mwy o wybodaeth ar y dudalen 'Sut i sicrhau copïau'.

Mae'r casgliad hwn yn un sy'n tyfu'n gyson a bydd yn ffynhonnell gyfeiriol bwysig i'r sawl sy'n ceisio gwybodaeth am hanes Cymru a chelf yng Nghymru.