Gweld Archifau

Yma gwelwch ddetholiad digidol o rai o'r archifau sydd yn y Llyfrgell.

Canwch yr Anthem Genedlaethol, neu mentrwch yn ôl i Fflint yr 17eg ganrif i dystio i rai o'r achosion o wrachyddiaeth. Mae'r archifau hyn yn cynnig golwg gyfoethog ar fywyd Cymru dros yr oesoedd.

Ystrad Marchell (Cofnodion Ystad Wynnstay)

Siarteri canoloesol abaty Sistersaidd Ystrad Marchell, ger Y Trallwng

Gwrachyddiaeth

Achosion o wrachyddiaeth yn sir y Fflint yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg

Notitiae Llanelwy

Arolwg o drigolion esgobaeth Llanelwy yn y 1680au

Llyfr Festri

Llyfr festri plwyf Llanbedr Pont Steffan am y cyfnod 1777-1803

Collectanea Menevensia

Dwy gyfrol, 1820, yn dogfennu hanes esgobaeth Tyddewi

Yr Anthem Genedlaethol

Y copi cynharaf o Hen wlad fy nhadau a'r recordiad sain cynharaf ohoni

Papurau Syr John Rhŷs

Llythyrau a chardiau oddi wrth Whitley Stokes, 1871-1909

Cofnodion Tribiwnlysoedd (Apêl) y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi

Chwiliwch drwy fwy na 10,000 o dudalennau o apeliadau yn erbyn gwasanaeth gorfodol yn y lluoedd arfog yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Dyddiadur Lloyd George

Dyddiadur David Lloyd George (1863-1945) ar gyfer y flwyddyn 1886

Llythyron Lloyd George

Llythyron David Lloyd George at ei frawd, William

Papurau Alun Lewis, Barddoniaeth

Llawysgrif yn ymwneud â chyfrol o farddoniaeth Alun Lewis (1914-1955).

Archifau eraill sydd ar gael i'w gweld

Cofiant yr Arglwydd Davies Cyfeirnod: Lord Davies of Llandinam Papers E2/1/21

Caneuon gwerin (i-iv) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/1

Alawon carolau (v-vi) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/2

Geiriau carolau (Meredydd Evans) (vii) [1990x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/3

Geiriau carolau (pynciau) (viii) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/4

Hwiangerddi (ix) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/5

'Alawon Fy Ngwlad', Nicholas Bennett (x-xi) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/6

Mari Lwyd (xii) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/7

'Welsh Folk Song', J. Lloyd Williams (xiii) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/8

'Cylchgrawn Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru', J. Lloyd Williams (xiv) [1980x2010] Cyfeirnod: Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney C1/9

Dolenni perthnasol

.....