Rhestr byrfoddau print

Byrfodd Ffynonellau Print, Cylchgronau a Thraethodau Ymchwil
ADLl Dinb 'Astudiaeth o draddodiad llenyddol Sir Ddinbych a'r canolbarth'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Cledwyn Fychan, 1986
ArchCam Archaeologia Cambrensis
ATNSF `Astudiaeth o'r traddodiad nawdd yn Sir Fôn'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Richard Ll. P. Jones, 1975
B Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd
BC Blodeu-gerdd Cymry, sef gasgliad o Ganiadau Cymreig o gynulliad David Jones, 1759
BDG Barddoniaeth Dafydd ap Gwilym o grynhoad Owen Jones, a William Owen, ac Edward William tan olygiad Cynddelw, 1873
Bedo Aeddrem, &c: Gw `The poetical works of Bedo Aeddrem, Bedo Brwynllys and Bedo Phylip Bach'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Robert Stephen, 1907
BEP Barddoniaeth Edmwnd Prys. Casgliedig gan T.R. Roberts, 1899
BGIS `Bywyd a gwaith Ioan Siencyn (1716-1796)'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan E.G. Roberts, 1984
BGWB `Bywyd a gwaith William Bodwrda o Aberdaron'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Dafydd Ifans, 1974
Bl B XVIII Blodeugerdd Barddas o'r Ddeunawfed Ganrif, gol. E.G. Millward, 1991
BlN Y Flodeugerdd Newydd, gol. W.J. Gruffydd, 1909
BT The Book of Taliesin,gol. J. Gwenogfryn Evans, 1910. Cas Y Casglwr
CBH `Astudiaeth o ganu'r beirdd i'r Herbertiaid hyd ddechrau'r unfed ganrif a'r bymtheg'. Traethawd PhD Prifysgol Cymru gan William Gwyn Lewis, 1982
CC Cefn Coch MSS, gol. J. Fisher, 1899
CDD Carolau a Dyriau Duwiol, gol. Thomas Jones, 1696
Cer RC Cerddi Rhydd Cynnar, gol. D. Lloyd Jenkins, 1931
CLl Cynfeirdd Llyn: 1500-1800, gol. J. Jones (Myrddin Fardd), 1905
CLlC Cyhoeddiadau Cymdeithas Llên Cymru. Cyf. I-VI, 1900-10
CMOC Canu Maswedd yr Oesoedd Canol, gol. Dafydd Johnston, 1991
CN Caniadau Newyddion, John Rhys, 1775
CorCru Coryat's Crudities, ed. Thomas Coryat, 1611
CRC Canu Rhydd Cynnar, gol. T.H. Parry-Williams, 1932
CSTB Cywyddau Serch y Tri Bedo, gol. P.J. Donovan, 1982
CTC `Cerddi'r Tai Crefydd'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Catrin Beynon Davies, 1973
Cy Y Cymrodor
Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyf C Cyfaill i'r Cymro, o gasgliad W. Hope, 1765
Cyw Cym Cywyddau Cymru, gol. Arthur Hughes, 1908
Dafydd ap Llywellyn, &c: Gw `Gwaith Dafydd ap Llywelyn ap Madog, Huw ap Dafydd ap Llywelyn ap Madog, a Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan A. Cynfael Lake, 1979
Dafydd Benwyn: Gw `The Life and work of Dafydd Benwyn'. Traethawd DPhil Prifysgol Rhydychen gan Dafydd Huw Evans, 1981
Dafydd Llwyd: Gw `Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan W. Leslie Richards, 1947
Dafydd Trefor: Gw `Syr Dafydd Trefor - ei oes a'i waith'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Irene George, 1929
DE Gwaith Dafydd ab Edmund, gol. Thomas Roberts, 1914
D. Evans: GB Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion), Gwinllan y Bardd, 1831
Deio ab Ieuan Du, &c: Gw 'Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Ann Eleri Davies, 1979
Dewi Wyn: BA Dafydd Owen (Dewi Wyn o Eifion), Blodau Arfon, 1842
DG Dewisol Ganiadau yr oes hon, gol. Hugh Jones, 1759
DGG Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr, gol. Ifor Williams a T. Roberts, 1935
DN The poetical works of Dafydd Nanmor, ed. T. Roberts and I. Williams, 1923
DT Diddanwch Teuluaidd, gol. Hugh Jones, 1763
DT2 Diddanwch Teuluaidd, ail arg. gol. Huw Jones, 1817
Edward Dafydd, &c: Gw `Bywyd a gwaith Edward Dafydd o Fargam a Dafydd o'r Nant, a hanes dirywiad y gyfundrefn farddol ym Morgannwg'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan John Rhys, 1953
Edward Urien, &c: Gw 'Testun beirniadol o farddoniaeth Edward Urien a Gruffudd Hafren'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Tegwyn Jones, 1966
Edwart ap Raff: Gw `Casgliad teipiedig o waith Edward ap Raff' gan R. Alun Charles, 1970. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, Misc Vol 91
Efr Cath Efrydiau Catholig
E. Morris: B Barddoniaeth Edward Morris, Perthi Llwydion, gol. H. Hughes, 1902
E. Morris: Gw 'Bywyd a gwaith Edward Morris, Perthi Llwydion'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Gwenllian Jones, 1941
E. Prys: Gw `Edmund Prys: ei fywyd a chasgliad o'i weithiau'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan J.W. Roberts, 1938
Ffoulke Owen: Cerdd-lyfr Ffoulke Owen, Cerdd-Lyfr, 1686
GDG Gwaith Dafydd ap Gwilym, gol. Thomas Parry, 1978
GDID Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen, Ann Eleri Davies, 1991
GDLl Gwaith Dafydd Llwyd, gol. Leslie Richards, 1964
GGl Gwaith Guto'r Glyn, gol. J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams, 1939
GGH Gwaith Gruffudd Hiraethog, gol. D.J. Bowen, 1990
GHC Gwaith Hywel Cilan, gol. Islwyn Jones, 1963
GHP `Casgliad teipiedig o waith Huw Pennant' gan R.L. Jones, 1976. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, Misc Vol 247
GIF Gwaith Iorwerth Fynglwyd, gol. Howel Ll. Jones ac Eurys Rowlands, 1975
GIG Gwaith Iolo Goch, gol. D.R. Johnston, 1988
GLlV Detholiad o waith Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, gol. J.C. Morrice, 1910
Glam Bards `The works of some 15th century Glamorgan Bards'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan J. Morgan Williams, 1923
GLGC Gwaith Lewis Glyn Cothi, gol. E.D. Jones, 1953
GLM Gwaith Lewys Môn, gol. Eurys Rowlands, 1975
GO L'oeuvre poètique de Gutun Owain, ed. E. Bachellery, 1950-51
GOLlM Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel, gol. Eurys Rowlands, 1984
GRB Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys, gol. Eurys Rowlands, 1976
GRCG `Robin Clidro a'i ganlynwyr'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Cennard Davies, 1964
Gr. Hiraethog: Gw (DJB) `Gwaith Gruffudd Hiraethog', gol. D.J. Bowen (mewn teipysgrif). Copi yn y Llyfrgell Genedlaethol, Ffacsimili 671
GSC Gwaith Siôn Cent (Cyfres y Tir), gol. T. Mathews, 1914
GSOG `Testun beirniadol ac astudiaeth o gerddi Syr Owain ap Gwilym'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan D.G. Williams, 1962
GST Gwaith Siôn Tudur, gol. Enid Roberts, 1980
GTP Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap Tudur Penllyn, gol. Thomas Roberts, 1958
Gwilym Tew: Gw `Gwilym Tew: astudiaeth destunol a chymharol o'i lawysgrif, Peniarth 51, ynghyd ag ymdriniaeth â'i farddoniaeth'. Traethawd PhD Prifysgol Cymru gan A.E. Jones, 1981
Gwyn 3 Gwyneddon 3, gol. Ifor Williams, 1931
H Llawysgrif Hendregadredd, gol. John Morris-Jones a T.H. Parry-Williams, 1933
HCLl Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill, gol. Leslie Harries, 1953
HG Hen Gwndidau, Carolau a Chywyddau, gol. L.J. Hopkin-James a T.C. Evans, 1910
H. Jones: GC Hugh Jones (Maesglasau): Gardd y Caniadau, 1776
Hop M Hopkiniaid Morgannwg, gol. L.J. Hopkin-James, 1909
HS Gwaith barddonol Howel Swrdwal a'i fab Ieuan, gol. J.C. Morrice, 1910
Huw Arwystl: Gw `Gweithiau barddonol Huw Arwystl'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan J. Afan Jones, 1926
Huw Cae Llwyd, &c: Gw `Barddoniaeth Huw Cae Llwyd, Ieuan ap Huw Cae Llwyd, Ieuan Dyfi, a Gwerfyl Mechain'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Leslie Harries, 1933
Huw Ceiriog, &c: Gw `Testun beirniadol o farddoniaeth Huw Ceiriog, Ieuan Llafar, ac Edward Maelor'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Huw Ceiriog Jones, 1984
Huw Machno: Gw 'Bywyd a gwaith Huw Machno'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Daniel Lynn James, 1960
Huw Morys: EC Huw Morys, Eos Ceiriog, 1823
Huw Morys: Gw `Bywyd a gwaith Huw Morys (Pont y Meibion) 1622-1709'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan David Jenkins, 1948
Hywel Rheinallt: Gw `Testun beirniadol o waith Hywel Rheinallt ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau a geirfa'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Wendy Davies, 1967
ID Casgliad o waith Ieuan Deulwyn, gol. Ifor Williams, 1909
Ieuan Tew Ieuanc: Gw `Testun beirniadol o farddoniaeth Ieuan Tew Ieuanc gyda rhagymadrodd, nodiadau a geirfa'. Traethawd MA Prifysgo Cymru gan W. Basil Davies, 1971
IG Gweithiau Iolo Goch, gol. Charles Ashton, 1896
IGE2 Cywyddau Iolo Goch ac Eraill, gol. H. Lewis, T. Roberts, ac I. Williams, 1937
IICRC `Iaith a ieithwedd y cerddi rhydd cynnar'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan M. Meurig Evans, 1937
J. Hughes: BB Bardd, a Byrddau Amryw, Seigiau neu Gasgliad o Gynghanedd, Jonathan Hughes, 1778
Lewis ab Edward: Gw `Bywyd a gwaith Lewis ab Edward'. Traethawd MA Prifysgol Lerpwl gan R.W. McDonald, 1960-61
Lewys Morgannwg: Gw `Gweithiau Lewys Morgannwg'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan E.J. Saunders, 1922
LGC Gwaith Lewis Glyn Cothi, gol. Tegid a Gwallter Mechain, 1837-9
LGCD Lewys Glyn Cothi (Detholiad), gol. E.D. Jones, 1984
L. Hopkin: FG Lewis Hopkin, Y Fêl Gafod, 1813
L. Morris: LW The Life and Work of Lewis Morris (1701 - 1765), Hugh Owen, 1951
Ll Y Llenor
Llawdden, &c: Gw `Barddoniaeth Llawdden a Rhys Nanmor'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan M.G. Headley, 1938
LlB Llywelyn y Beirdd, gol. Alan Llwyd, 1984
LlCy Llón Cymru
LLDC Llyfr Du Caerfyrddin, gol. A.O.H. Jarman, 1982
Llst 6 Llanstephan 6, gol. E. Stanton Roberts, 1916
Llywelyn Siôn, &c: Gw `Bywyd a gwaith Meurig Dafydd (Llanisien) a Llywelyn Siôn (Llangewydd)'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan T.O. Phillips, 1937
Mont Coll Montgomeryshire Collections
Morus Dwyfech: Gw `Gweithiau barddonol Morus Dwyfech'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Owen Owens, 1944
MTA `Casgliad teipiedig o waith rhai o farwnadwyr Tudur Aled, disgyblion disgyblaidd ac ysbas ail eisteddfod Caerwys (ag eithrio Huw Pennant ac Ieuan Tew) a Robert ab Ifan o Frynsiencyn', gan D. Hywel E. Roberts, 1969. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, Misc Vol 93
NBLl `Noddwyr y beirdd yn Llyn'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Elizabeth M. Phillips, 1973
NBM `Noddwyr y beirdd ym Meirion.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Glenys Davies, 1974
NBMM `Noddwyr y beirdd ym Morgannwg a Mynwy.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Eirian E. Edwards, 1970
NBSA `Noddwyr y beirdd yn Sir Aberteifi.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan D. Hywel E. Roberts, 1969
NBSB `Noddwyr y beirdd yn Sir Benfro.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Euros Jones Evans, 1972
NBSD `Noddwyr y beirdd yn Sir Drefaldwyn.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan R.L. Roberts, 1980
NBSF `Noddwyr y beirdd yn Sir Feirionnydd.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Arwyn Lloyd Hughes, 1969
NBSFf `Noddwyr y beirdd yn Sir Fflint.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan R. Alun Charles, 1967
NBSG `Noddwyr Beirdd Sir Gaernarfon.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Iwan Llwyd Williams, 1986
NBSGaerf `Noddwyr y beirdd yn Sir Gaerfyrddin.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Eurig R. Ll. Davies, 1977
NBSBM `Noddwyr Beirdd Siroedd Brycheiniog a Maesyfed.' Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Tegwen Llwyd, 1988
Owain Gwynedd: Gw `Testun beirniadol o waith Owain Gwynedd, ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau, a geirfa'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan D. Roy Saer, 1961
Pen 49 Peniarth 49, gol. T. Parry, 1929
Pen 53 Peniarth 53, gol. Henry Lewis, 1927
Pen 57 Peniarth 57, gol. E. Stanton Roberts, 1921
Pen 67 Peniarth 67, gol. E. Stanton Roberts, 1918
Pen 76 Peniarth 76, gol. W.J. Gruffudd, 1927
PhA `Phylipiaid Ardudwy'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan William Davies, 1912
RP: CC Rhys Prichard, Canwyll y Cymru, 1731. (Yr wythfed argraffiad gydag ychwanegiad helaeth)
R.Prichard: CC Rhys Prichard, Canwyll y Cymru, 1681
R. White: C Carolau Richard White, gol. T.H. Parry-Williams, 1931
R. Williams: GE Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu), Gardd Eifion, 1877
Rhisiart Fynglwyd, &c: Gw `Gwaith Rhisiart Fynglwyd, Siôn Teg, a Dafydd ap Siencyn Fynglwyd'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan M.E. Bassett, 1983
Sal Ll `A critical edition and study of the Welsh poems written in praise of the Salusburies of Llyweni'. Traethawd DPhil Rhydychen gan J. Rowlands, 1967-68
SC Studia Celtica
Siôn Brwynog: C `Cywyddau Siôn Brwynog'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Rosemarie Kerr, 1960
Siôn Mawddwy: Gw 'Astudiaeth destunol o waith Siôn Mawddwy'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Dyfrig Davies, 1965
TA Gwaith Tudur Aled, gol. T. Gwynn Jones, 1926
TCHNM Trafodion Cymdeithas Hanes Naturiaethwyr Môn
TCHSDd Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych
TCHSG Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon
THSC Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion
T. Jones: GG Thomas Jones, Y Gwir er gwaethed yw, 1684
T. Lewis: CD Thomas Lewis, Caniadau Duwiol, 1795
T. Prys: Bardd `Barddoniaeth Tomos Prys o Blas Iolyn'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan W. Rowlands, 1912
Traeth Y Traethodydd
TRS Transactions of the Radnorshire Society
Tudur Penllyn, &c: Gw 'The works of Tudur Penllyn & Ieuan Brydydd Hir Hynaf'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan Abraham Jenkins, 1921
Wiliam Cynwal: Gw `Testun beirniadol o gasgliad llawysgrif Mostyn 111 ynghyd â rhagymadrodd, nodiadau a geirfa'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan S. Rhiannon Williams, 1965
William Cynwal: Gw. (G.P. Jones) `Astudiaeth destunol o ganu William Cynwal yn Llawysgrif (Bangor) Mostyn 4'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan G. P. Jones, 1969
Wiliam Cynwal: Gw (R.L. Jones) `Astudiaeth destunol o awdlau, cywyddau, ac englynion, gan William Cynwal'. Traethawd MA Prifysgol Cymru gan R. L. Jones, 1969
Wiliam Llyn: Gw. (R.Stephens) `Gwaith William Llyn'. Traethawd PhD Prifysgol Cymru gan Roy Stephens, 1983
WL Barddoniaeth William Llyn, gol. J.C. Morrice, 1908
W. Midleton: William Midleton, Barddoniaeth neu Brydyddiaeth,1593 (adarg. 1930)