Cronfa ddata Papurau Newydd

Mae'r gronfa ddata hon yn cynnig darlun cyffredinol dda o'r casgliadau o bapurau newydd sydd wedi goroesi, ond mae'n bosibl nad yw'r manylion am rifynnau ac argraffiadau penodol yn gyfredol nac yn hollol gywir. Dylid cysylltu â'r llyfrgell neu'r sefydliad perthnasol er mwyn cael sicrwydd ynghylch union fanylion daliadau o bapurau newydd.