Arolygon defnydd papurau newydd yng Nghymru

Mae Newsplan Cymru wedi gwneud dau o'r defnydd a wneir o bapurau newydd mewn llyfrgelloedd yng Nghymru, un yn 2002 a'r llall yn 2004: