LlGC o Adref

Mae holl wasanaethau adeilad y Llyfrgell ar agor.

Tra bod mynediad cyfyngedig i gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru am gyfnod, mae llawer y gallwch ei wneud o adref trwy ddefnyddio ein casgliad gwych o adnoddau arlein sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, rydym wedi bod yn brysur yn digido ein casgliad fel bod dros 5 miliwn o dudalennau digidol bellach ar gael ar y we.

Mae'n casgliadau arlein yn cynnwys:

  • llyfrau
  • llawysgrifau
  • archifau
  • mapiau
  • lluniau
  • ffotograffau

Beth bynnag eich diddordeb, mae digon ar gael i chi eu mwynhau.

Ymchwil hanes teulu

Dyma ychydig o ffyrdd y gallwn ni helpu:

Dysgu mwy am eich cartref neu ardal leol

Mae gwefan Lleoedd Cymru yn lle gwych i ddechrau.

Yma gallwch chwilio a phori dros 300,000 o gofnodion mapiau degwm Cymru. Gallwch weld y mapiau eu hunain a'r dogfennau cysylliedig a'u cymharu â mapiau mwy diweddar. Pwy oedd yn berchen ar eich cartref, sut y defnyddiwyd y tir yn y gorffennol - mae'r cyfan ar wefan Lleoedd Cymru.

Mae yna hefyd 1.2 miliwn o dudalennau ar wefan Cylchgronau Cymru sy'n perthyn i'r cyfnod rhwng 1735 a 2007 i’ch helpu gyda'ch ymchwil hanes lleol. Porwch drwy 450 o gyfnodolion gwahanol i weld beth allwch chi ei ddarganfod am eich ardal leol.

Adnoddau dysgu plant

Ydych chi'n dysgu'r plant gartref am y tro cyntaf? Gallwn ni helpu!

Mae Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell yn cynnig llawer o adnoddau addysgol am ddim. Mae'r adnoddau sydd ar gael ar dudalennau'r Gwasanaethau Addysg a Hwb, yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, o Dywysogion Cymru i'r Ail Ryfel Byd, i gelf ac ysbrydoli creadigrwydd.

Ac yn ystod amser chwarae, beth am roi cynnig ar yr Her Adeiladu Digidol ac ail-greu Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan ddefnyddio Minecraft, Lego neu unrhyw gêm floc arall! Bydd fideos, cynlluniau llawr, dimensiynau a lluniau, i gyd ar gael ar Hwb, yn eich helpu ar hyd y ffordd.

Cefndiroedd Digidol

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi newid eich cefndir digidol wrth wneud galwadau fideo trwy apiau fel Zoom neu Teams? Beth am addasu eich cefndir digidol chi gydag un o 5 delwedd y gellir eu lawrlwytho am ddim o gasgliadau’r Llyfrgell?

Ymlaciwch gyda'r Llyfrgell Genedlaethol!

Wedi cael digon ar ymchwil a dysgu? Mae gennym amrywiaeth o gasgliadau i'ch difyrru. 

Gadewch i'n gweithiau celf hardd eich ysbrydoli! Chwiliwch ein Prif Gatalog neu bori bron i 2000 o weithiau celf o'n casgliadau trwy wefan ArtUK

Dihangwch am ychydig gyda’r hen ffotograffau neu ffilmiau rydym yn eu cynnig am ddim arlein.

Gallwch hyd yn oed fwynhau arddangosfeydd digidol o gysur eich cartref eich hun.

Mae hefyd gwefan Y Bywgraffiadur Cymreig, ble gallwch ddarganfod dynion a menywod sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd cenedlaethol yng Nghymru neu ledled y byd.

Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, ac rydym yn ychwanegu'n barhaus at ein hadnoddau a chasgliadau arlein.

Ewch i dudalen Adnoddau'r Llyfrgell i weld rhestr lawn o'r adnoddau sydd ar gael i chi gartref.