Cefndiroedd Digidol

P'un ai ar gyfer eich gwaith, eich hysgol neu i gadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau, mae'n debygol eich bod wedi cael sgwrs fideo gyda sawl person yn ystod yr wythnosau diwethaf. Wedi'r cyfan, mae'n ffordd wych o gadw mewn cysylltiad yn y cyfnod hwn o ymbellhau cymdeithasol. Ond pam cymryd galwadau fideo o'ch ystafell fyw neu'ch ystafell wely pan allech chi gael golygfeydd godidog o dirwedd Cymru yn gefndir i chi?

Rydym wedi dewis detholiad o gefndiroedd rhithwir, i chi eu defnyddio, sy’n cynrychioli rhai o'r gweithiau celf mwyaf eiconig yn ein casgliad. O baentiad enwog John Cambrian Rowland, ‘Bellringer of Caernarvon’ i dirluniau adnabyddus Kyffin mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Porwch y delweddau isod, yna cliciwch ar y dolenni i'w safio i'ch cyfrifiadur neu ffôn.