Roedd Llywodraeth Prydain a’r Fyddin yn cynhyrchu mapiau hyd yn oed cyn i'r rhyfel dorri allan, nid yn unig o'u tiriogaeth eu hunain, ond hefyd o diriogaethau eu cynghreiriaid a'u gelynion posibl. Roedd safon y mapiau hyn yn amrywio yn dibynnu ar yr wybodaeth a oedd ar gael. Mae ansawdd gwael y mapiau a gynhyrchwyd ar gyfer ymgyrch Gallipoli’n enwog, gyda rhywfaint o'r wybodaeth yn dyddio o amser Rhyfel y Crimea.

Mae ein casgliad yn cynnwys nifer o wahanol fathau o fapiau, y mapiau cynllunio cyffredinol, ar raddfa gymharol fach gan amlaf, y mapiau mwy manwl i'w defnyddio ar faes y gad, a'r mapiau ffos, sydd gan amlaf yn dangos llinell flaen Prydain a ffosydd y gelyn a oedd yn hysbys i'r Prydeinwyr.

Mae mapiau eraill yn cynnwys y rhai a wnaed i gynorthwyo gydag ailadeiladu Ewrop ar ôl y rhyfel a mapiau a wnaed i gofnodi hanes y gwrthdaro.

Yn ychwanegol i’r mapiau Prydeinig, mae yna hefyd nifer o fapiau a gynhyrchwyd gan lywodraethau tramor, yn cynnwys rhai a gipiwyd wrth yr Almaenwyr.