Ymysg y 73 ffotograff mae portreadau o Calvert Richard Jones, ei wraig Portia a theulu, ffrindiau ag anifeiliaid anwes. Yn ogystal wedi'u cynnwys yn yr albwm mae astudiaethau arforol, golygfeudd strydoedd yng Nghaerdydd ac o bosib Bryste, golygfeydd allanol o blasdai gan gynnwys Somerville, Heathfield &, Foxton. Mae bob delwedd wedi cael ei osod yn ofalus a ffin inc wedi cael ei dynnu o'i gwmpas. Mae penawdau ar gyfer nifer fechan o'r lluniau, y plasdai i gyd. Nid oes penawdau i gyd-fynd â'r gweddill. Wedi ei gynnwys yn ogystal mae golygfa o'r llyn uchaf yn Penllergaer wedi ei dynnu gan John Dillwyn Llewellyn.