Oes rhaid imi fewngofnodi er mwyn archebu eitemau?

Oes, mae’n rhaid mewngofnodi er mwyn archebu eitemau i’w gweld yn yr Ystafelloedd Darllen.

Sut i fewngofnodi:

  • Cliciwch ar y botwm mewngofnodi uwchben cornel dde’r blwch chwilio ar unrhyw dudalen
  • Cliciwch ar yr eicon Mewngofnodi yn y faner goch ar unrhyw dudalen

Nid oes angen mewngofnodi cyn chwilio, ond gall fod yn ddefnyddiol gan na fydd angen ail-ddewis unrhyw gyfrolau ayyb a ddewisiwyd gennych eisoes yn y cofnod eitem.

Rydw i wedi dod o hyd i’r eitem sydd eisiau arnaf, sut mae archebu?

Cliciwch ar deitl yr eitem, a bydd ‘pop-up’ yn ymddangos, sef y cofnod eitem.

Fe welwch bennawd o’r enw ‘Gosod Cais’. Os na fyddwch wedi mewngofnodi, fe welwch faner goch – cliciwch ar hwn er mwyn mewngofnodi (rhaid mewngofnodi er mwyn archebu eitemau). 

Os ydych wedi mewngofnodi, fe welwch fotwm Gosod Cais – cliciwch yma, a llenwi’r ffurflen gais yn ôl yr angen, wedyn cliciwch ar y botwm coch Gosod Cais i’w anfon.  

*Noder y bydd dolen i 'Rhestr o amseroedd cyrchu' yn ymddangos ar dop y blwch olaf, a bydd hon yn rhoi manylion pryd y bydd eich eitem yn debygol o fod ar gael. Noder na fydd eitemau’n cael eu cyflenwi ar Ddyddiau Sadwrn ac fe ddylid eu harchebu yn unol â’r manylion ar y dudalen honno.

A fedraf archebu nifer o eitemau ar yr un pryd? 

Na, rhaid archebu pob eitem ar wahan. 

Sut fedraf weld rhestr o’m ceisiadau?

Cliciwch eich enw yn y gornel uchaf dde ar unrhyw dudalen ar y Catalog, a dewisiwch ‘Fy Ngheisiadau’. Byddwch wedyn yn gweld rhestr o’ch ceisiadau.

Noder y bydd pob cais am archifau a llawysgrifau (ag eithrio ewyllysiau ac ymrwymiadau priodas) yn cael eu prosesu trwy Archifau a Llawysgrifau LlGC, ac ni fyddant yn ymddangos yn y rhestr ceisiadau ar y prif Gatalog. I weld eich ceisiadau Archifau a Llawysgrifau, rhaid mynd i Archifau a Llawysgrifau LlGC.

Rwy'n gwybod bod eitem ar gael yn y Llyfrgell ond ni allaf ddod o hyd iddi, beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych chi'n ymwybodol bod eitem benodol yn y casgliad, ond ni allwch ddod o hyd iddi ar y Catalog, gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais nad yw yn y Catalog.