Fy Nghyfrif Darllennydd

Dolenni cymorth defnyddiol

Sut mae mewngofnodi?

Gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif yng nghornel uchaf dde y Catalog (botwm 'Mewngofnodi'). Mae'n rhaid mewngofnodi er mwyn archebu eitemau o'r Catalog a gweld deunydd y tanysgrifiwyd iddynt.

Sut mae allgofnodi?

Nid oes botwm pwrpasol ar gael. Mae'n rhaid cau y porwr yn gyfan gwbwl i allgofnodi. Rydym yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ychwanegu botwm allgofnodi pwrpasol.

Sut mae newid fy nghyfrinair?

Gellir newid eich cyfrinair ar y dudalen Newid Cyfrinair.

Sut gallaf gau/newid fy manylion yn fy nghyfrif?

Gallwch gau neu newid eich manylion yn eich cyfrif trwy gysylltu â'r Gwasanaeth Ymholiadau.

Pa wasanaeth sydd ar gael yn yr Ystafelloedd Darllen ar ddydd Sadwrn?

Nid yw'r Llyfrgell yn cyrchu eitemau i'r Ystafelloedd Darllen ar ddydd Sadwrn. Felly, RHAID archebu'r holl ddeunydd cyn 16:15 ar y dydd Iau cyn eich ymweliad.

Faint mae'n cymryd i'm archeb gyrraedd yr Ystafelloedd Darllen?

Anogir darllenwyr i archebu eitemau oflaen llaw os yn bosib. Am fanylion manylach gweler ein tudalen Amseroedd Cyrchu