Symud i'r prif gynnwys

ISSN 1758-2539

Sefydlwyd Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 1939. Ei brif amcan yw galluogi ymchwilwyr i gyhoeddi erthyglau neu nodiadau byrion sy’n seiliedig ar gasgliadau’r Llyfrgell. Cyhoeddir cyfraniadau yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Rhifyn 2007 oedd yr un diwethaf i’w chyhoeddi mewn ffurf brintiedig.  Yn 2008 penderfynwyd y byddai'r Cylchgrawn yn ymddangos ar ffurf electronig yn unig gan ei ddarparu yn rhad ac am ddim i ddarllenwyr ar ein gwefan. Bydd erthyglau'n cael eu hychwanegu o bryd i'w gilydd.

Croesewir cyfraniadau. Dylid anfon erthyglau neu nodiadau i’w hystyried at y Golygydd, sef Pedr ap Llwyd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU (01970 632 952 neu pedr.ap.llwyd@llgc.org.uk).

Cyfrol XXXVIII

Rhif 1 (2023)

Cyfrol XXXVII

Rhif 1 (2018)

Rhif 2 (2019)

Rhif 3 (2021)

Rhif 4 (2022)

Cyfrol XXXVI

Rhif 1 (2014)

Rhif 2 (2015)

Rhif 3 (2016)

Rhif 4 (2017)

Cyfrol XXXV

Rhif 1 (2010)

Rhif 2 (2011)

Rhif 3 (2012)

Rhif 4 (2013)

Cyfrol XXXIV

Rhif 2 (2007)

Rhif 3 (2008)

Rhif 4 (2009)