Prosiectau

Mae Ymchwil LlGC yn arwain, neu'n bartner, mewn nifer o brosiectau e-Ymchwil ar y cyd. Mae'r prosiectau presennol yn cynnwys:

 • Cymru1914
  Mae hwn yn brosiect masddigido, a ariennir gan JISC, mewn cydweithrediad â chasgliadau arbennig ac archifau Cymru i ddigido'r ffynonellau cudd am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar bob agwedd o fywyd yng Nghymru: yr iaith, diwylliant, gwleidyddiaeth a'r gymuned.
 • Europeana Cloud
  Rhwydwaith annog arfer da yw Europeana Cloud.  Caiff ei gyd-lynu gan ‘The European Library’ gyda’r bwriad o sefydlu system cwmwl ar gyfer Europeana a’i chronnwyr.  Bydd Europeana Cloud yn darparu cynnwys newydd, metadata newydd, system storio cysylltieg newydd, offer newydd a gwasanaethau ar gyfer ymchwiliwr ar un platform dan yr enw – Europeana Research
 • Rhwydweithiau ar gyfer Dulliau Digidol yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau (NeDiMAH)
  Rhaglen Rhwydweithio Ymchwil y Sefydliad Gwyddonol Ewropeaidd sy'n cofnodi a dosbarthu'r arfer o ddyniaethau digidol ledled Ewrop. Mae NeDiMAH yn adeiladu ar Rwydwaith Dulliau TGCh yr AHRC i gofnodi sut mae ymchwilwyr academaidd yn gweithio gyda chynnwys digidol, a'r dulliau newydd sy'n dod i'r amlwg i gysylltu, anodi a defnyddio cynnwys digidol.
 • Y Rhyfel Mawr a'r Cymoedd
  Arddangosfa ddigidol sy'n adlewyrchu effaith Y Rhyfel Mawr trwy ganolbwyntio ar dref Merthyr Tudful a Chwm Cynon yng nghalon maes glo De Cymru.
 • Cymru1900
  Bydd y prosiect hwn yn datblygu llwyfan cymorth torfol ar gyfer enwau lleoedd Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Galaxy Zoo, Casgliad y Bobl, Cymru a Phrifysgol Cymru.
 • Eira Ddoe
  Bydd y Rhwydwaith ymchwil hwn a ariennir gan raglen Landscape and Environment yr AHRC, yn ymchwilio i wytnwch a'r duedd i gael tywydd eithafol yng Nghymru, mewn cydweithrediad â gwyddonwyr ym maes hinsawdd ac ymchwilwyr perfformiad.