Sut i Gyfrannu

Bydd erthyglau fel arfer yn 4000 – 6000 gair, a gellir ychwanegu atynt fapiau neu ddarluniau.

Cyhoeddwyd y Cylchgrawn ar ffurf electronig yn unig ers 2008, ac fe’i darperir yn rhad ac am ddim ar wefan y Llyfrgell. Mae'r cylchgronau blaenorol wedi eu digido yn rhan o raglen i ddigido cyfnodolion Cymreig.

Dylid anfon erthyglau i’w hystyried at:

Pedr ap Llwyd,

Golygydd,

Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3BU

Ffôn: 01970 632 952

Ebost: pedr.ap.llwyd(at)llgc.org.uk