Newyddion Diweddaraf

Archifo’r Bydysawd Digidol

Wrth i’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol baratoi ar gyfer lansiad deddfwriaeth newydd bydd yn rheoli adnau cyfreithiol cyhoeddiadau di-brint ar 6 Ebrill, mae curaduron o’r chwe llyfrgell wedi llunio rhestr o’r 100 gwefan bydd yn angenrheidiol i ymchwilwyr y dyfodol. Ymhlith y gwefannau sydd wedi eu dewis mae gwefan yr Eisteddfod Genedlaethol, Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a Chasgliad y Werin. Pa wefannau byddech chi wedi dewis? Gallwch ymuno yn y sgwrs ar Twitter trwy ddefnyddio’r hashtag #digitaluniverse.

Rheoliadau Adnau Cyfreithiol Di-brint a osodwyd gerbron y Senedd

Ar 28 Ionawr, cafodd Rheoliadau'r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol (Gweithiau Di-brint) 2013 eu gosod gerbron y Senedd.

Bydd y rheoliadau hyn yn ymgais i alluogi’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol i ddarparu archif genedlaethol o ddeunydd cyhoeddedig di-brint y DG, megis gwefannau, blogiau, e-gyfnodolion ac e-lyfrau mewn modd nad sy’n niweidio buddiannau masnachol cyhoeddwyr ac sy’n parchu perchnogaeth hawlfraint.

O wneud hyn, maent yn mynd i’r afael â’r her bwysig o ddiogelu treftadaeth ddigidol y genedl i’r cenedlaethau a ddêl. Bydd ymchwilwyr y dyfodol yn gallu astudio a dadansoddi ffynhonnell gynhwysfawr o ddeunydd mewn Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol sy’n adlewyrchu’n gywir gymdeithas y DG fel y mae heddiw.

Mae Llyfrgelloedd a chyhoeddwyr wedi cydweithio â’i gilydd, trwy’r Cydbwyllgor ar Adnau Cyfreithiol*, i sefydlu’r egwyddor a chynnwys y rheoliadau. Byddant yn cael eu gweithredu ym mis Ebrill eleni, a’r adeg hon gall y broses o archifo ein treftadaeth ddigidol gan Lyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol ddechrau o ddifrif.

*Association of Learned and Professional Society Publishers; Llyfrgell Bodleian; y Llyfrgell Brydeinig; Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt; Cymdeithas Ryngwladol yr STM ; Llyfrgell Genedlaethol Yr Alban; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Newspaper Publishers Association; Newspaper Society; Professional Publishers Association; Publishers Association; Publishers Content Forum; Coleg y Drindod Dulyn.