Gwybodaeth ychwanegol i gyhoeddwyr

Mae adnau cyfreithiol yn bodoli yng nghyfraith Lloegr er 1662. Rhaid adneuo pob cyhoeddiad newydd a phob argraffiad newydd o gyhoeddiad, a all gynnwys cywiriadau, newidiadau neu gynnwys ychwanegol.

Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol (ISBN)

Cod 13 digid yw ISBN sy’n adnabod argraffiad penodol o deitl llyfr gan un cyhoeddwr penodol ac sy’n unigryw i’r argraffiad hwnnw.

Cyhoeddir codau ISBN i gyhoeddwyr y Deyrnas Unedig gan:

UK International Standard Book Numbering Agency
3rd Floor
Midas House
62 Goldsworth Road
Woking
GU21 6LQ

Ffôn: +44 (0)1483 712 215

Ebost: isbn.agency(at)nielseniq.com

Gwefan: 'Nielsen ISBN Store'

Rhif Cyfnodolyn Safonol Rhyngwladol (ISSN)

Cod 8 digid yw ISSN sy’n adnabod cyhoeddiad cyfnodol, h.y. cyhoeddiad a gyhoeddir mewn rhannau olynol, dan deitl cyffredin, ac y bwriedir iddo barhau am gyfnod penagored. Cyhoeddir rhifau ISSN gan:

ISSN UK Centre
The British Library
Boston Spa
Wetherby
West Yorkshire
LS23 7BQ

Ffôn: +44 (0)1937 546959

Ebost: issn-uk(at)bl.uk