Sut i adneuo cyhoeddiadau print

Mae adnau cyfreithiol yn bodoli yng nghyfraith Lloegr er 1662. Rhaid adneuo pob cyhoeddiad newydd a phob argraffiad newydd o gyhoeddiad, a all gynnwys cywiriadau, newidiadau neu gynnwys ychwanegol.

Mae gan y Llyfrgell Brydeinig hawl i dderbyn, yn ddi-dâl, un copi o bob cyhoeddiad o fewn mis i ddyddiad ei gyhoeddi. Rhaid i’r copi a adneuir fod “o’r un ansawdd â’r copïau gorau, ar adeg y cyflwyno, a gynhyrchwyd i’w cyhoeddi yn y Deyrnas Unedig” [Deddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol 2003]. Bydd y Llyfrgell Brydeinig yn cyhoeddi derbynneb am bob gwaith a adneuir.

Dylid anfon copïau i’r Llyfrgell Brydeinig i’r cyfeiriad isod:

Legal Deposit Office
The British Library
Boston Spa
Wetherby
West Yorkshire
LS23 7BY

Ffôn: +44 (0)1937 546268 (monograffau)

+44 (0)1937 546267 (cyfnodolion)

+44 (0)1937 546409 (papurau newydd)

Ebost: legal-deposit-books(at)bl.uk (monograffau)

legal-deposit-serials(at)bl.uk (cyfnodolion)

LDO.newspapers(at)bl.uk (papurau newydd)

Mae gan Lyfrgelloedd Bodleian, Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt, Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Coleg y Drindod Dulyn bob un hawl i dderbyn, yn ddi-dâl, un copi o bob cyhoeddiad y gofynnant amdano.

  • Rhaid gwneud cais ysgrifenedig (boed drwy fodd electronig neu arall) o fewn 12 mis i ddyddiad cyhoeddi’r gwaith. Gellir gwneud y cais cyn cyhoeddi’r gwaith a gall gynnwys holl rifynnau neu rannau’r dyfodol o wyddoniadur, papur newydd, cylchgrawn, cyfnodolyn neu waith arall.
  • Rhaid i’r copi a adneuir gael ei gyflwyno o fewn un mis i’r dyddiad cyhoeddi neu’r dyddiad y derbyniwyd y cais, pa un bynnag yw’r diwethaf.
  • Rhaid i’r copi a adneuir fod “o’r un ansawdd â’r nifer fwyaf o gopïau, ar adeg y cyflwyno, a gynhyrchwyd i’w cyhoeddi yn y Deyrnas Unedig” [Deddf Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol 2003].

Rhaid i’r copïau i’r llyfrgelloedd adneuo hyn gael eu danfon i gyfeiriad penodol. Ers blynyddoedd bellach maent wedi rhannu asiant ar gyfer gofyn am a derbyn gweithiau a adneuir:

The Agent
Agency for the Legal Deposit Libraries
161 Causewayside
Edinburgh
EH9 1PH

Ffôn: +44 (0)131 623 4680

Ebost: publisher.enquiries(at)legaldeposit.org.uk

Agency for the Legal Deposit Libraries