Pwyllgor Ymgynghorol yr Archif Wleidyddol Gymreig

Yn 1985 sefydlodd y Llyfrgell Bwyllgor Ymgynghorol yr Archif sy'n cyfarfod unwaith y flwyddyn ar ddydd Gwener cyntaf bob mis Tachwedd. Cynhelir darlith flynyddol yr archif ar yr un dyddiad gyda'r hwyr.

Ymhlith yr aelodau ceir gwleidyddion, haneswyr, darlledwyr ac ysgolheigion gwleidyddiaeth. Mae'r Pwyllgor yn ddolen gyswllt pwysig rhwng yr Archif a'r rhai sydd yn weithgar yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Arweiniodd argymhellion y Pwyllgor at gyhoeddi cylchlythyr, sefydlu'r ddarlith flynyddol, a chreu cronfa ddata cyfrifiadurol o ganlyniadau etholiadau.

 

Aelodau Pwyllgor Yngynghorol Yr Archif Wleidyddol Gymreig

Enw Sefydliad
Dr Denis Balsom -
Emeritus Professor Deirdre Beddoe -
Ms Jane Runeckles -
Mr Alun Burge -
Mr Gareth Clubb Plaid Cymru
Mr Cynog Dafis Plaid Cymru
Dr Russell Deacon Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Mr Darron Dupre Unison
Dr Andrew Edwards Prifysgol Bangor
Dr Aled Eirug -
Mr Rhys Evans BBC Cymru
Mr Gwyn Griffiths Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mr Dave Hagendyk Plaid Lafur Cymru
Professor Sir Deian Hopkin -
Mr Gwyn Jenkins -
Prof Angela John Prifysgol Aberystwyth
Prof Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru
Dr Gwenllian Lansdown Davies -
Rhian James Lanagan Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Pedr ap Llwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Mr David Melding AM Ceidwadwyr Cymreig
Mr Richard Minshull Ceidwadwyr Cymreig
Lord Kenneth O Morgan -
Mr Rob Phillips Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lord Rowlands Plaid Lafur Cymru
Prof Roger Scully Canolfan Llywodraethiant Cymru
Dr Guto Thomas BBC Cymru
Mr Darren Williams -