Darlith Flynyddol Yr Archif Wleidyddol Gymreig

Dechreuodd y gyfres o ddarlithoedd blynyddol yn 1987 ac fe'u cynhelir ar ddydd Gwener cyntaf mis Tachwedd.

Cyhoeddir y ddarlith ar y dudalen hon yn fuan wedi'r digwyddiad ac yn ‘Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru’.

Am gopi o hen ddarlithoedd cysylltwch â siop y Llyfrgell ar 01970 632 548.

 

Blwyddyn Darlithydd
2019 Jane Hutt AC 'Darlith Flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig'
2018 Y Parchg. Ddr. D. Ben Rees, 'Camp Aneurin; Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol'
2017 Yr Athro Teresa Rees, 'Gender, Power and Knowledge in the Welsh Academy'
2016 Rt. Hon. Ann Clwyd MP, 'Darlith Flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig'
2015 Jeremy Bowen, 'Darlith Flynyddol yr Archif Wleidyddol Gymreig'
2014 Lord Bourne of Aberystwyth, 'A Written Entrenched Constitution for the United Kingdom – all of it and parts of it'
2013 Lord Morris, ‘Cenedl y Cymry a'r Deyrnas Unedig'
2012 Baroness Eluned Morgan of Ely, 'Where Next For Wales'
2011 Menna Richards, 'I settled Wales Last Thursday - A View From The Frontier of Broadcasting'
2010 Dr Hywel Francis AS, 'Tynged ein Cymuned / The Fate of our Community: Iwerddon 1916, Rwsia 1917, Cymru?, (Aberystwyth graffiti, circa 1978)'
2009 Y Prif Weinidog, Rhodri Morgan AC, 'Ten years of devolution: reflections of a first minister'
2008 Yr Arlwydd Elystan Morgan, 'Rhai Atgofion Gwleidyddol'
2007 Mr David Jenkins, 'Sleeping with the Enemy; trade unions in Wales during the Thatcher years'
2006 Yr Arglwydd Crickhowell, 'The Conservative Party in Wales, 1888-1998'
2005 Cynog Dafis, 'Plaid Cymru a'r Gwyrddiaid: tân siafins neu wers i'r dyfodol?'
2004 Deirdre Beddoe, 'Women and Politics in Twentieth Century Wales'
2003 Ron Davies, 'Reflections'
2002 Merfyn Jones, ‘Gwleidyddiaeth Addysg Gydol oes yng Nghymru/The Politics of Lifelong Learning in Wales.’
2001 Hywel Williams, ‘Of Princes, Power and Plots: Deciding and Advising in Government.’
2000 Dai Smith, ‘Out of the people: a century in labour.’
1999 Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies, ‘Troi breuddwyd yn ffaith / Turning a dream into a reality’
1998 Dr Neal Ascherson, ‘The yes road: a reflection on two devolution campaigns’
1997 Angela John, ‘'Chwarae teg': Welsh men's support for women's suffrage’
1996 John Davies, ‘Plaid Cymru oddi ar 1960 / Plaid Cymru since 1960’
1995 Syr Wyn Roberts, ‘Pymtheg mlynedd yn y Swyddfa Gymreig / Fifteen years at the Welsh Office’
1994 Christopher Harvie, ‘Europe and the Welsh nation’
1993 Lord Hooson, ‘Deffro neu ddiwedd? Rhyddfrydiaeth yng Nghymru yn ail ran yr ugeinfed ganrif / Rebirth or death?’
1992 Patrick Hannan, ‘The first rough draft: history and journalism’
1991 Lord Blake, ‘An incongruous partnership: Lloyd George and Bonar Law’
1990 Yr Arglwydd Cledwyn o Benrhos, ‘Cymru yn y ddau Dŷ, Wales in both Houses’
1989