Archifau Fesul Pwnc

Mae’r archifau gwleidyddol yn y Llyfrgell yn ffynhonnell ymchwil arbennig ar gyfer ystod eang o bynciau. Ar y dudalen hon ceir rhestrau o’r prif archifau sy’n cynnwys deunydd yn ymwneud â rhai pynciau amlwg yng ngwleidyddiaeth yng Nghymru.

 

Llywodraeth a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mae archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru (h.y. y ddeddfwrfa) ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Trosglwyddwyd y gyfres gyntaf o gofnodion i’r Llyfrgell yn Mai 2017. Gellir pori'r archif ar y catalog ar-lein. Disgwylir croniadau pellach i’r archif yn y dyfodol. Ceir mynediad at rai cofnodion yn dyddio o’r Cynulliad Gyntaf ymlaen ar wefan y Cynulliad
  • Llywodraeth Cymru: Mae cofnodion hanesyddol Llywodraeth Cymru (h.y. y corff gweithredol, hefyd a elwid Llywodraeth Cynulliad Cymru) ar gael drwy’r Archifau Gwladol (The National Archives) (gwefan allanol – Saesneg yn unig). Caiff y ddarpariaeth yma ei ffurfioli yn y Concordat rhwng Yr Archifau Gwladol a Llywodraeth Cymru . Mae’r cofnodion yma yn gaeedig am 20 mlynedd oni nodir yn wahanol (gostyngiad graddol o 30 i 20 mlynedd).  
  • Y Swyddfa Gymreig: Mae cofnodion y Swyddfa Gymreig hefyd ar gael drwy’r Archifau Gwladol (gwefan allanol – Saesneg yn unig). Mae’r cofnodion yma yn gaeedig am 20 mlynedd oni nodir yn wahanol (gostyngiad graddol o 30 i 20 mlynedd).  

 

Rhyngwladol

 

Ymgyrchoedd a Chymdeithas Sifig