Mynegai i Gyfres Llawysgrifau LlGC

Mae Cyfrolau 8 a 9 o'r Mynegai i Gyfres Llawysgrifau NLW ar gael yma i'w chwilio. 

Mae Cyfrol 8 yn cynnwys NLW MSS 21701-22852 a Chyfrol 9 yn cynnwys NLW MSS 22853-23691.