Casgliad Julian Sheppard

Mae Julian Sheppard yn ffotograffydd sy’n gweithio yng Nghaerdydd. Astudiodd yn Ysgol Ffotograffiaeth Guilford. Yn 1967 fe’i comisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wneud portreadau o bobl flaenllaw mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig. Mae nifer o’i bortreadau’n perthyn i’r cyfnod rhwng 1967 a 1971 er ei fod wedi ychwanegu lluniau eraill o bryd i’w gilydd tan ganol y 1980au. Hefyd mae darlleniadau yn yr Oriel yng Nghaerdydd rhwng 1986 a 1990 wedi eu cynnwys. Mae ei archif bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae'n cynnwys negatifau 35mm, papur cyffwrdd a phrintiau. Mae nifer o’i ffotograffau’n adnabyddus gan eu bod ar gloriau llyfrau, posteri a chylchgronau. Mae’r bobl sydd yn ei luniau’n cynnwys awduron, nofelwyr, beirdd a newyddiadurwyr. Yn eu mysg mae Waldo Williams, Saunders Lewis, Kate Roberts, Islwyn Ffowc Elis, Harri Webb a Gwenlyn Parry.

Fel arfer mae ei bortreadau wedi eu tynnu yn stydi neu yng nghartref y gwrthrych, a’r portreadau gorau yw’r rhai myfyriol a dynnwyd heb yn wybod i’r gwrthrych.

Mae copïau o nifer o’i bortreadau i’w gweld mewn nifer o gasgliadau eraill yn y Llyfrgell, fel y ffotograffau o’r New Welsh Review (Llyfrau ffoto 4179b - 4194b) a Phapurau Rhys Davies (Llyfr ffoto 2257d) ond mae’r casgliad cyfan i’w weld yn Llyfrau ffoto 4150b - 4156b. Mae negatifau ar gyfer y papurau cyswllt ar gael pe bai angen eu hatgynhyrchu. Mae’r hawlfraint bellach yn eiddo i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.