Awstralia

Bu cynnydd yn yr ymfudo o Gymru i Awstralia ar drothwy ail hanner y 19eg ganrif, a thyfodd cymunedau Cymraeg eu hiaith yn nhaleithiau Victoria a New South Wales.

Newyddiaduron Cymreig Awstralia

Amcangyfrifwyd bod dros 2000 o Gymry yn nhrefi Ballarat a Sebastopol ym 1858. Saith mlynedd yn ddiweddarach ym 1865 ymddangosodd Yr Ymgeisydd, cylchgrawn Cymraeg cyntaf Awstralia, ond hyd y gwyddys 1 rhifyn yn unig a gyhoeddwyd. Gwnaed ymgais arall at sefydlu cyhoeddiad Cymraeg ym mis Mai 1866 pan gyhoeddwyd Yr Australydddan olygyddiaeth William Meirion Evans. Brodor ydoedd o Sir Gaernarfon, pregethwr a fu hefyd yn gweithio yng nghloddfeydd copr ac aur de Awstralia. Daeth gyrfa'r Australyddi ben ym 1872 ond sefydlwyd Yr Ymwelyddfel newyddiadur misol, eto dan olygyddiaeth W M Evans, yn Hydref 1874. Parhawyd i'w gyhoeddi tan fis Rhagfyr 1876.