Papurau Newydd

Mae gan y Llyfrgell gasgliad helaeth o bapurau newydd a chasgliad cynhwysfawr o bapurau rhanbarthol Cymreig gan gynnwys y Papurau Bro. Mae’r casgliad o bapurau sy’n dyddio ar ôl 1911 yn gynhwysfawr oherwydd cafodd y Llyfrgell hawliau adnau cyfreithiol trwy Ddedff Hawlfraint 1911. Mae’r daliadau ar gyfer papurau newydd a gyhoeddwyd cyn 1911 yn llai cynhwysfawr ac adeiladwyd y casgliadau hyn trwy bwrcas a rhoddion.

Cynnwys y casgliad papurau newydd

Nôd y Llyfrgell yw casglu papurau rhanbarthol Cymreig, papurau newydd cenedlaethol Prydeinig, sef papurau newydd a chenedlaethol Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys bapurau cenedlaethol Gweriniaeth yr Iwerddon a phapurau Cymreig o wledydd eraill fel yr UDA a’r Arianyn. Yn ogystal ceir teitlau rhyngwladol ar ffurf microfilm a CD Rom megis El Pais (Sbaen), Le Monde (Ffrainc) a’r New York Times (UDA).

Ffurf y casgliad papurau newydd

Mae casgliad eang o bapurau newydd printiedig. Cynnwysa y casgliad hefyd rhediad cyflawn o gopïau microfilm o bapurau newydd rhanbarthol Prydeing a gynhyrchwyd fel rhan o brosiect Newsplan 2000.
Datblygodd y Llyfrgell adnodd arlein o bapurau rhanbarthol Cymreig gyda mynediad agored Papurau Newydd Cymru Arlein.
Yn ogystal â’r adnodd yma mae gan ddarllenwyr fynediad i gronfa ddata British Newspapers Archive yn Ystafelloedd Darllen y Llyfrgell.

Defnyddio’r casgliad

Mae rhan fwyaf o’r casgliad wedi’i gatalogio a gellir dod o hyd i’r wybodaeth ar Brif Gatalog y Llyfrgell. Gellir archebu deunydd i’w ddarllen yn yr Ystafell Ddarllen. Gan fod papurau newydd yn fregus cynnigir copiau dirpwyol ar ffurf digidol a microffilm lle mae’n bosib yn hytrach na’r gwreiddiol.