Rhestr o Bapurau Bro Cymru

Rhestr A-Z o bapurau bro Cymru, ac atodiad yn cynnwys rhai nas cyhoeddir bellach.

A

YR ANGOR

Papur bro Aberystwyth, Penparcau, Llanbadarn Fawr, Y Waunfawr, Comins Coch
Rhif 1 (Hyd. 1977) -

 

YR ANGOR

Papur Cymry Glannau Mersi a Manceinion
Rhif 1 (Meh. 1979) -

 

YR ARWYDDPapur bro Cylch Mynydd Bodafon
Rhif 1 (Ion. 1983) -
 

B

Y BARCUD[Papur bro Tregaron a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1976) -
 
Y BEDOLPapur bro Rhuthun a'r cylch
Rhifyn cyflwyno (Rhag. 1977) -
 
Y BIGWNPapur bro Dinbych
Rhif 1 (Mawrth 1988) -
 
BLEWYN GLASPapur newydd Bro Ddyfi
Rhif 1 (Maw. 1978) -
 

C/Ch

CARDI BACHPapur bro cylch Dyffryn Tâf
Rhif 1 (Tach. 1979) -
 
Y CLAWDD

Papur bro Wrecsam a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1987) -
 

CLEBRANPapur bro'r Preseli.
Rhif 1 (Rhagfyr 1974) -
 
CLOCHDAR

Papur bro Cwm Cynon
Rhif 1 (Rhag. 1987) -
 

CLONC

Papur bro ardal plwyfi Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwennog, Llanwnnen, Llanybydder a Phencarreg
Rhif 1 (Chwe. 1982) -
 

Safle ar y We: www.clonc.co.uk

CWLWMPapur bro Caerfyrddin.
Rhif 1 (Ebr. 1978) -
 
CYLCHPapur bro Cymoedd Merthyr Tudful
Rhif 1 (Mai 2001) -
 

D/Dd

DAIL DYSYNNI[Papur bro Dyffryn Dysynni]
Rhif 1 (Ion. 1979) -
 
DAN Y LANDSKER

Papur bro de Sir Benfro.
Rhif 1 (Mawrth 2007)-
Cyhoeddir yn ddeufisol.
 

Y DINESYDDPapur bro dinas Caerdydd a'r cylch
Rhif 1 (Ebr. 1973) -

Safle ar y We: http://www.dinesydd.com/
Y DDOLENPapur bro cymoedd Ystwyth i Wyre
Rhif 1 (Medi 1978) -
 

E

ECO'R WYDDFA[Papur bro plwyfi Llanrug, Llanberis a Llanddeiniolen]
Rhif 1 (Chwe. 1976) -
 

F/Ff

Y FAN A'R LLEPapur bro Aberhonddu a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1996) -

Cyhoeddir yn chwarterol fel atodiad i'r Brecon and Radnor Express
Y FFYNNONPapur bro Eifionydd
Rhif 1 (Meh. 1976) -
 

G

Y GADLASPapur y fro rhwng Conwy a Chlwyd
Rhif 1 (Ion. 1976) -
 
Y GAMBOPapur bro de orllewin Ceredigion
Rhif 1 (Tach. 1982) -
 
Y GARTHENPapur bro Dyffryn Teifi
Rhif 1 (Mawrth 1981) - 39 (Ionawr 1985);
Rhif 1 (Mawrth 1989) -
 
Y GLANNAUPapur bro Glannau Clwyd a gwaelod y Dyffryn
Rhif 1 (Tach. 1982) -
 
GLO-MAN

Papur bro Dyffryn Aman
Rhif 1 (Medi 1977)

Gwefan: www.gloman.blogspot.com

Y GLORAN

 

Papur bro Blaenau'r Rhondda Fawr
Rhif 1 (Hyd. 1977) - 18 (Ebr. 1979)
Cyfres newydd Rhif 1 (Ebr. 1983) -
 

Y GLORIANPapur Cefni a'r cylch
Rhif 1 (Rhag. 1977) -
 
GORIADPapur bro Bangor a'r Felinheli
Rhif 1 (Hyd. 1980) -
 

H

YR HOGWRPapur bro Ogwr
Rhif 1 (Mawrth 1987)-
 

L/Ll

LLAFAR BROPapur misol cylch 'Stiniog
Rhif 1 (Hyd. 1975) -
 
LLAISPapur bro Cwmtawe
Rhif 1 (Rhag. 1979) -
 
LLAIS AERONPapur bro Dyffryn Aeron
Rhif 1 (Hyd. 1976) -
 
LLAIS ARDUDWY[Papur Cymraeg misol Ardudwy]
Rhif 1 (Ebr. 1975) -
 
LLAIS OGWAN

Papur newydd Dyffryn Ogwen
Rhif 1 (Hyd. 1974) -
Safle ar y We: www.llaisogwan.com

LLANW LLŶN

 

Papur bro i Ben Llŷn
Rhif 1 (Mai (1975) -

Safle ar y We: http://www.penllyn.com/llanw

LLEU

Papur newydd Dyffryn Nantlle
Rhif 1 (Mai 1975) -
 

Y LLIEN GWYNPapur bro Abergwaun a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1979) -
 
Y LLOFFWRPapur bro cylch Dinefwr
Rhif 1 (Tach. 1978) -
 

N

NENE[Papur bro Rhosllannerchrugog, Ponciau, Pen-y-cae a Johnstown]
Rhif 1 (Chwe. 1978) -
 
NEWYDDION GWENTPapur bro Gwent
(Mai 2004)-
 

O

YR ODYN[Papur bro Nant Conwy]
Rhif 1 (Hyd. 1975) -
 

P/Ph

PAPUR DRE [Papur bro Caernarfon a'r cylch]
Rhif arbennig (Meh. 2002) -
 
PAPUR FAMA[Papur bro Yr Wyddgrug a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1979) -
 
PAPUR MENAI[Papur bro Glan Menai o Landdona i Brynsiencyn]
Rhif 1 (Hyd. 1976) -
 
PAPUR PAWBPapur Cymraeg i wasanaethu ardal Tal-y-bont, Taliesin, Tre-rddôl, Ffwrnais, Eglwys-fach, a Glandyfi
Rhif 1 (Hyd. 1974) -
 
PAPUR Y CWMPapur Cwm Gwendraeth
Rhif 1 (Mawrth 1981) -
 
Y PENTANPapur bro Dyffryn Conwy a'r Glannau
Rhif 1 (Tach. 1979) -
 
PETHE PENLLYNPapur Cymraeg pum plwy Penllyn
Rhif 1 (Rhag. 1974) - Cyf. 12, rhif 1
(Rhag 1985/Ion 1986); Cyf. 12, rhif 2
(Rhag 1986) - Cyf. 16, rhif 10 (Gorff
Awst 1990). Cyfres newydd rhif 1 (Hydref 1992) -
 
PLU'R GWEUNYDDPapur bro Llangadfan, Llanerfyl, Foel, Llanfair Caereinion, Adfa, Cefncoch, Llwydiarth, Llangynyw, Cwmgolau, Dolanog, Rhiwhiriaeth, Pontrobert, Meifod, Trefaldwyn a'r Trallwng
Rhif 1 (Tach. 1978) -
 

R/Rh

Y RHWYD[Papur bro gogledd orllewin Ynys Môn ]
Rhif 1 (Tach. 1979) -
 

S

SEREN HAFRENPapur bro Dyffryn Hafren
Rhif 1 (Mai 1983) -
 
SOSBANELLIPapur bro ardal Llanelli
Rhif 1 (Ion 2002) -
 

T/Th

TAFOD-ÉLAIPapur ardal Cyngor Bwrdeisdref Taf-Élai a phentref Ynys-y-bwl
Rhif 1 (Hydref 1985) -
Safle ar y We: http://www.tafelai.com/
Y TINCER

 

Papur bro Genau'r-glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig a'r Borth
Rhif 1 (Medi 1977) -
Safle ar y We: http://www.trefeurig.org/tincer.php

TUA'R GOLEUNI

 

Papur bro Cwm Rhymni
Rhif 1 (20 Mai 1997) -
 

W

WILIA

Papur Cymraeg misol Abertawe a'r cylch
Rhif 1 (Meh. 1977) -
Gwefan: Papur Bro Wilia

YR WYLAN

 

Papur bro Penrhyndeudraeth, Porthmadog
Rhif 1 (Medi 1977) -
 

Y

YR YSGUB[Papur bro Dyffrynnoedd Ceiriog, Tanat, Cain ac Efyrnwy, a thref Croesoswallt]
Rhif 1 (Maw. 1980) -
 

Nas cyhoeddir bellach

YR ANCRPapur Cymraeg i bobol Llanddewi Brefi a'r Cylch
Rhif 1 (Meh. 1975) - 9 (Ebr. 1976)
BRO YSTWYTHPapur Cymraeg i pobl Blaen-plwyf, Rhydyfelin, Llanfarian, Llanilar a New Cross
Rhif 1 (Tach. 1975) - 3 (Ion. 1976)
Dilynwyd gan Y DDOLEN
BROC MÔRPapur bro tref Caernarfon
Rhif 1 (Rhag. 1982) - 4 (Maw. 1983)
CLECS Y CWM A'R DREFPapur Cymraeg Castell Nedd a Chymoedd-nedd a Dulais
Rhif 1 (Hyd. 1976) - Rhif 275 (Gorff-Awst 2006)
ECO BACHPapur tref Caernarfon
Rhif 1 (Mai 1980) - 15 (Rhagfyr 1980) Cyfres newydd Rhif 1 (Hyd. 1981) - 5 (Ebrill 1982)
Dilynwyd gan BROC MOR
Y GAERPapur cymuned Caernarfon
Rhif 1 (1987) - 9 (1988)
LLAIS DINEFWR[Papur ardal Dinefwr]
Rhif 1 (Ebr./Mai 1975?)
Dilynwyd gan Y LLOFFWR
Y MANDRAL[Papur bro'r Rhondda Fach]
Rhif 1 (Tach 1991) - 1995
NEGESYDDPapur dwyieithog bob yn ail fis, yn gwasanaethu ardal bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot
Rhif 1 (Medi 2002)-Mawrth 2009
PAPUR BRO IFOR

Rhif 1 (Ion. 1988) - 1990
Papur Bro Ifor Cyf.

PENTIGILI[Papur bro ardal Pwllderi]
Rhif 1 (Rhag. 1978?) - 75 (Tach. 1985)
Y POSTPapur Cymraeg Bro Morgannwg [Penarth a'r cylch]
Rhif 1 (Mai 1976) - 16 (Chwe. 1981)
Y SAN[Papur bro ardal Llandudoch, Dyfed a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1983) - 12 (Ebr. 1984)
Y SOSBANPapur Cymraeg misol Llanelli a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1975) - 21 (Tach. 1977)