Cylchgronau Cymreig

Mae casgliad y Llyfrgell o gylchgronau Cymreig yn cynnwys nifer eang o deitlau gyda cynrychiolaeth sylweddol o deitlau a gyhoeddwyd yng Nghymru a’r Mers ar ôl 1911 pan roddodd y Ddeddf Hawlfraint 1911 hawl adnau cyfreithiol i’r Llyfrgell. Mae daliadau ar gyfer y cyfnod cyn 1911 yn eang, ond maent yn llai cyflawn acyn adlewyrchu’r ffaith bod y rhan hynny o’r casgliad wedi’i greu drwy bwrcas a rhoddion i’r Llyfrgell.
Yn ogystal â cylchgronau a gyhoeddwyd  yng Nghymru a’r Mers mae’r Llyfrgell hefyd yn casglu cyfnodolion o ddiddordeb Cymreig wedi eu cyhoeddi mewn gwledydd fel yr UDA, Awstralia, yr Almaen a Ffrainc etc.

Cylchgronau fformat Casgliadau

Mae gan y Llyfrgell gasgliad enfawr o gylchgronau Cymreig mewn fformat copi caled. Yn ogystal, mae’r Llyfrgell, i gymryd mantais o'r cyfle a gynigir gan dechnoleg fodern, wedi cynhyrchu cronfa ddata mynediad agored ar-lein o gylchgronau Cymreig.

Defnyddio’r casgliad

Mae rhan fwyaf o’r cylchgronau  wedi eu catalogio a gellir ei darganfod ar Gatalog y Llyfrgell. Gellir archebu eitemau o’r Gatalog er mwyn eu gweld yn yr Ystafell Ddarllen, tra bod rhai o deitlau sy’n cael ei defnyddio’n aml ar gael ar y silffoedd agored yn yr Ystafell Ddarllen.

 

Mae’r Llyfrgell hefyd wedi cyhoeddi dau lyfryddiaethau sy’n disgrifio cylchgronau y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cynhyrchwyd hwy gan Dr Huw Walters sef, Llyfryddiaeth cylchgronau Cymreig 1735-1850 = A bibliography of Welsh periodicals 1735-1850 a Llyfryddiaeth cylchgronau Cymreig 1851-1900 = A bibliography of Welsh periodicals 1851-1900. Mae’r ddwy gyfrol yma yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr o gylchgronau Cymreig y cyfnod.