Cyhoeddiadau Swyddogol y Deyrnas Gyfunol

Cyflwyniad

Dan delerau Deddf Hawlfraint 1911 a Deddf Adnau Cyfreithiol Llyfrgelloedd 2003, byddai’r Llyfrgell yn disgwyl gallu cwmpasu bron yr holl gyhoeddiadau fformat printiedig sydd wedi eu cyhoeddi ers 1911. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y caffaelir pob eitem a gyhoeddir.  Os yw’r eitem wedi ei gyhoeddi yn Gymraeg neu o ddiddordeb Cymreig, gellir prynu ail gopi i’w ychwanegu at gasgliad Cymreig y Llyfrgell.

Lle'r oedd y cyhoeddiadau ar gael fel eitemau unigol ac ar ffurf cyfrolau wedi eu rhwymo fel arfer byddai’r Llyfrgell yn derbyn y fersiynau cyfrolau rhwymedig yn unig hyd at sesiwn seneddol 1986/1987, pan ddechreuwyd derbyn fformatau eitemau unigol yn ogystal â chyfrolau rhwymedig. Fodd bynnag ers 2010, lle mae fersiynau unigol a chyfrolau rhwymedig ar gael, dim ond y cyfrolau rhwymedig sydd yn cael eu derbyn. Oherwydd bod y cyfrolau rhwymedig ddim ar gael ar unwaith, ceir mynediad fel arfer i fersiynau ar-lein trwy Public Information Online.

Mae’r Llyfrgell wedi caffael rhai cyhoeddiadau swyddogol o’r 17eg ganrif a chyfresi sylweddol o’r 18eg a’r 19eg ganrif. Lle mae ailargraffiadau ar gael neu lle mae gweithiau ar gael mewn fformatau di-brint, mae’r fformatau hyn wedi eu caffael er mwyn llenwi’r  bylchau yn naliadau’r Llyfrgell ac i ddiogelu’r copïau gwreiddiol.

Mae dehongliad y Llyfrgell o beth yw papur Anseneddol yn eang ac yn gynhwysol iawn. Yn ychwanegol at adrannau’r Llywodraeth ac asiantaethau gweithredol, mae’n cynnwys Cyrff Cyhoeddus, Cyrff Cyhoeddus Anadrannol, a sefydliadau sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus.

Mae rhai o’r prif gyfresi yn cynnwys dogfennau Prydeinig Imperialaidd India, adroddiadau Cwmni India’r Dwyrain, amrywiol gyfresi monograffig yn cwmpasu Meddyginiaeth a Iechyd, cyhoeddiadau o ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif ynghylch Amddiffyn, pynciau Militaraidd a Morwrol, cyhoeddiadau’rWeinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, a chyhoeddiadau’r Bwrdd Iechyd Cymreig.

Chwilio’r casgliad

Mae holl Gyhoeddiadau Swyddogol y Deyrnas Gyfunol sydd wedi eu cyhoeddi ers 1985 wedi eu rhestru yn yr OPAC. Rhestrir cyhoeddiadau cyn 1985 ar microfiche. Caiff rhai cyhoeddiadau arbennig megis Offerynnau Statudol, Papurau Gorchymun, Papurau Tŷ’r Cyffredin a Tŷ’r Arglwyddi, deddfau a mesurau eu trin fel cyfresi ac nid oes modd eu chwilio yn ôl teitl neu ISBN. Gellir defnyddio catalogau blynyddol neu gatalog ar-lein TSO er mwyn dod o hyn i rif y cyhoeddiad. Ers 2009 pan goffenwyd rhifo papurau NIA, caiff eu trin fel monograffau a'u cofnodi yn unigol yn yr OPAC. Mae’r Llyfrgell yn pwrcasu ail gopi o gyhoeddiadau yn y Gymraeg neu sydd o ddiddordeb Cymreig, ac yn eu catalogio fel monograffau yn yr OPAC.

Ers datganoli cyhoeddi swyddogol, mae nifer o adrannau ac asiantaethau yn cyhoeddi hebddefnyddio TSO, ac nid oes cofnod o’u cyhoeddiadau yng nghatalogau TSO.

Gellir archebu eitemau ymlaen llaw, a gellir hefyd eu rhoi ar gadw oni bai bod darllenydd arall yn gwneud cais am yr un eitem.

Papurau Seneddol

 • Papurau Tŷ’r Cyffredin: Ymdriniaeth rannol o 1837/1838 (set wedi’i threfnu: set gyflawn o sesiwn 1986/1987 (heb ei rwymo)
 • Mesurau Tŷ’r Cyffredin: Ymdriniaeth rannol 1801-1832, 1837-1838, 1888-1912/13 (trefniant anhraddodiadol), Set gyflawn 1910-1985/1986 (wedi’i rwymo): set gyflawn o 1986/1987 (trefniant anhraddodiadol, heb ei rwymo)
 • Papurau Gorchymyn: Ymdriniaeth rannol o’r Gyfres 1af, cyfres 1 & 2, (C1-), (Wedi’i drefnu yn ôl pwnc, wedi’i rwymo). Cyfres set gyflawn Cm, 1-, o 1986 (trefniant anhraddodiadol, heb ei rwymo).
 • Papurau Tŷ’r Cyffredin Set gyflawn 1914/1916-1986/1987 (set wedi’i drefnu): Set gyflawn o 1986/1987 (heb ei rwymo)
 • Mesurau Tŷ’r Arglwyddi: Set gyflawn o 1986/1987 (trefniant anhraddodiadol, heb ei rwymo).

Dadleuon Seneddol

 • Dadlau Seneddol, 1803-1908: Set gyflawn, y gyfres 1af 1803-1820, 2il gyfres 1820-1830, 3ydd cyfres 1830-1891 a 4ydd cyfres 1891-1908. (Mae’r mwyafrif yn gyfrolau wedi eu rhwymo, rhai mewn rhannau dyddiol).
 • Dadleuon Tŷ’r Cyffredin: Set gyflawn, 5ed cyfres 1901-1981, 6ed gyfres, o 1981 (cyfrolau wedi eu rhwymo).
 • Hansard Dyddiol (Tŷ’r Cyffredin): Set gyflawn o 1986/1987 (heb eu rhwymo)
 • Hansard Wythnosol (Tŷ’r Cyffredin): Set gyflawn o 1986/1987 (heb ei rwymo)
 • Dadleuon Tŷ’r Arglwyddi, 1909-: Set gyflawn 5ed gyfres o 1909
 • Hansard Dyddiol (Tŷ’r Arglwyddi): Set gyflawn o 1986/1987 (heb ei rwymo)
 • Hansard Wythnosol (Tŷ’r Arglwyddi): Set gyflawn o 1986/1987 (heb ei rwymo)
 • Adroddiadau Pwyllgor Sefydlog Committee Tŷ’r Cyffredin: Set gyflawn o 1986/1987 (wedi eu rhwymo a heb eu rhwymo).

Cylchgronau

 • Cylchgronau Tŷ’r Cyffredin: Set gyflawn cyf. 1 (ac eithrio 1881)
 • Cylchgronau Tŷ’r Arglwyddi: Ymdriniaeth rannol 1509-1880, 1909-1912, Set gyflawn o 1913, ynghyd â Mynegeion Cyffredinol.
 • Pleidleisiau a Thrafodion Tŷ’r Cyffredin: Ymdriniaeth rannol 1718-1721, 1763-1786, 1795-1798, 1808, 1807, 1864-1912/13.
 • Cofnodion Trafodion Tŷ’r Arglwyddi: Ymdriniaeth rannol 1864-1913.
 • London Gazette: Set gyflawn o 1912

Deddfwriaeth

 • Deddfau Cyffredinol Cyhoeddus: Ymdriniaeth rannol o 1688, set Gyflawn o 1901.
 • Deddfau Lleol a Phersonol: Ymdriniaeth rannol o’r 18fed ganrif, set Gyflawn o 1987. (Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad sylweddol o Ddeddfau Lleol a Phersonol sy’n berthnasol i Gymru).
 • Statudau’r Deyrnas / Statutes of the Realm: 1101. 9v. Mynegai 1101-1713.
 • Offerynnau Statudol: Set gyflawn 1910-1955 (heb ei rwymo), 1956-1986 (wedi’i rwymo), 1987- (heb ei rwymo)
 • Mesurau Eglwys Loegr: Cyflawn o 2000 (heb eu rhwymo)
 • Offerynnau Statudol Lleol: Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru rai Offerynnau Statudol Lleol sy’n berthnasol i Gymru.

Adbrintiau Testun Llawn

 • Printiedig: Papurau Sesiynol Tŷ’r Cyffredin, 18fed ganrif (gol. S. Lambert): Cyflawn, cyfrolau. 1-145 cyf Mynegai.
 • Printiedig: Papurau Sesiynol Tŷ’r Arglwyddi, 1714-1805 (gol. F. W. Torrington): Cyflawn 60cyf.
 • Printiedig: Papurau Seneddol Gwasg Prifysgol Iwerddon: Cyflawn, 100 Cyfrol.
 • Microffilm: Papurau Seneddol, 1801 – (Chadwyck Healey): Cyflawn.

Eraill

 • Adbrint Kraus o ddadleuon seneddol Hansard. Adargraffiad Kraus  Efrog Newydd, 1971: PF mae’r cyfrolau a adbrint wedi eu caffael er mwyn llenwi’r bylchau yn naliadau’r set wreiddiol.
 • Dadleuon Tŷ’r Cyffredin 1621 Wallace Notestein. Newhaven and London: Yale, University Press: Humphrey Milford, Gwasg Prifysgol Rhydychen, 1935: 7 cyfrol gyflawn.
 • Dadleuon Tŷ’r Cyffredin 1628. gol.. Robert C Johnson (et al). Newhaven and London: Yale, University Press 1977: Cyflawn 4v.
 • Deddfau Seneddau'r Alban. Argraffwyd trwy Orchymyn Ei Mawrhydi yn unol â Thŷ’r Cyffredin Prydain Fawr 1844: Cyflawn 12v + Mynegai Cyffredinol 1124-1707.
 • Y Statudau wedi’u hadolygu, 3ydd argraffiad.

Arlein

 • Chadwyck Healey House of Commons parliamentary papers (detholiad o Bapurau Seneddol o’r 18fed, 19eg, 20fed and 21ain ganrif.
 • Public Information Online (amrywiaeth eang o gyhoeddiadau Senedd a Llywodraeth yr Alban o 2006)
 • UKOP (Mynediad o fewn yr adeilad yn unig)

Ceir mynediad i adnoddau ar-lein o dudalen adnoddau ar-lein allanol.

Gwefannau Defnyddiol