Cyhoeddiadau Swyddogol Gogledd Iwerddon

Cyflwyniad

Dan delerau Deddf Hawlfraint 1911 a Deddf Adnau Cyfreithiol Llyfrgelloedd 2003, bydd yLlyfrgell yn disgwyl gallu cwmpasu bron yr holl gyhoeddiadau fformat printiedig sydd wedi eu cyhoddi ers 1911. Gwneir pob ymdrech i sicrhau  casglu y prif eitemau a gyhoeddir.

Lle'r oedd y cyhoeddiadau ar gael fel eitemau unigol ac ar ffurf cyfrolau wedi eu rhwymo, roedd y Llyfrgell yn arfer derbyn y ddau fformat. Fodd bynnag ers 2010, lle mae fersiynau unigol a chyfrolau rhwymedig ar gael, dim ond y cyfrolau rhwymedig sydd yn cael eu derbyn.

Mae’r casgliad yn cynnwys deunydd Senedd Gogledd Iwerddon (1922-72) a’r cynulliadau dilynol.

Ceir mynediad hefyd i fersiynau ar-lein trwy Public Information Online. Caiff cyhoeddiadau swyddogol Llywodraeth Prydain sy’n berthnasol i Ogledd Iwerddon eu trin fel rhan o gasgliad cyhoeddiadau swyddogol Prydeinig. Mae hwn yn cynnwys adroddiadau a chyhoeddiadau Swyddfa Gogledd Iwerddon am bob maes (ac eithrio deddfwriaeth eilradd) lle nad oedd unrhyw lywodraeth ddatganoledig yn weithredol, a materion nad ydynt wedi’u datganoli ar bob adeg.

Mae dehongliad y Llyfrgell o beth yw papur Anseneddol yn eang ac yn gynhwysol iawn. Yn ychwanegol at adrannau’r Llywodraeth ac asiantaethau gweithredol, mae’n cynnwys Cyrff Cyhoeddus, Cyrff Cyhoeddus Anadrannol, a sefydliadau sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus.

Chwilio’r casgliad

Mae holl Gyhoeddiadau Swyddogol Gogledd Iwerddon sydd wedi eu cyhoeddi ers 1985 wedi eu rhestru yn yr OPAC. Rhestrir cyhoeddiadau cyn 1985 ar microfiche. Caiff rhai cyhoeddiadau arbennig megis Rheolau Statudol, Deddfau, Mesurau a phapurau NIA (tan 2009) eu trin fel cyfresi ac nid oes modd eu chwilio yn ôl teitl neu ISBN. Gellir defnyddio catalogau blynyddol neu gatalog ar-lein TSO er mwyn dod o hyn i rif y cyhoeddiad. Ers 2009 pan gorffenwyd rhifo papurau NIA, caiff rhain eu trin fel monograffau a'u cofnodi yn unigol yn yr OPAC.

Ers datganoli cyhoeddi swyddogol, mae nifer o adrannau ac asiantaethau yn cyhoeddi heb ddefnyddio TSO, ac nid oes cofnod o’u cyhoeddiadau yng nghatalogau TSO.

Gellir archebu eitemau ymlaen llaw a gellir hefyd eu rhoi ar gadw oni bai bod darllenydd arall yn gwneud cais am yr un eitem.

Papurau Seneddol

 • Senedd Gogledd Iwerddon, Dadleuon Tŷ’r Cyffredin: Set gyflawn 1922-1972
 • Senedd Gogledd Iwerddon, Dadleuon y Senedd: Set gyflawn 1922-1972
 • Cynulliad Gogledd Iwerddon, Adroddiad Swyddogol y Cynulliad: Set gyflawn 1973-4
 • Cynulliad Gogledd Iwerddon, Adroddiad Swyddogol y Senedd: Set gyflawn 1982-1983
 • Cynulliad Gogledd Iwerddon, Adroddiad Swyddogol y Senedd: Set gyflawn o 1999 (wedi ei rwymo a heb ei rwymo)
 • Cynulliad Gogledd Iwerddon, Papurau Cynulliad Gogledd Iwerddon (NIA): Set gyflawn o 1999

Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon

 • Amrywiol gyhoeddiadau Gweithrediaeth ac Adrannau Gogledd Iwerddon

Deddfwriaeth

 • Rheolau Statudol Gogledd Iwerddon: Ymdriniaeth rannol 1982-1985, Set gyflawn o 1985 (wedi ei rwymo a heb ei rwymo)
 • Deddfau Cynulliad Gogledd Iwerddon: Set gyflawn o 1999
 • Statudau Gogledd Iwerddon: Set gyflawn o 1992

Cylchgronau

 • The Belfast Gazette: Set gyflawn o 1921

Arlein

Public Information Online (amrywiaeth eang o gyhoeddiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon o 2006). Ceir mynediad o dudalen adnoddau arlein allannol.