Cyhoeddiadau Swyddogol

Y Casgliad

Mae statws Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel Llyfrgell Adnau Cyfreithiol yn sicrhau fod gennym gasgliad cynhwysfawr o gyhoeddiadau swyddogol o’r Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. Mae’r casgliad yn cynnwys cyhoeddiadau print seneddau a llywodraethau'r DU a Gweriniaeth Iwerddon, seneddau, cynulliadau a llywodraethau ac asiantaethau datganoledig.

Mae’r casgliad hefyd yn cynnwys gwefannau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru ac asiantaethau a byrddau Cymreig. Mae’r Archifdy Gwladol, y Llyfrgell Brydeinig a Llyfrgell Genedlaethol yr Alban yn gyfrifol am gasglu cyhoeddiadau gwe seneddau, cynulliadau a llywodraethau eraill y DU.

Mae’r Llyfrgell yn lyfrgell adnau i nifer o fudiadau tramor gan gynnwys  y Cenhedloedd Unedig, Cymdeithas Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), Cymdeithas Diogelwch a Chydweithredu yn Ewrop (OSCE), Yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol, Y Gronfa Arian Ryngwladol, Y Gymdeithas Forwrol Ryngwladol, Y Sefydliad Llafur Rhyngwladol a’r Cyngor Ewropeaidd.

Dolenni perthnasol