Peintiadau a Lluniadau

Cynnwys y casgliad hwn waith ar bapur a chynfas, gyda:

 • 4000 o eitemau mewn ffrâm
 • 8000 eitem wedi eu mowntio
 • Dros 500 o Lyfrau Lluniadu (Drawing Volumes) 

Mae’r casgliad sylweddol hwn yn cynnwys peintaidau gan feistri fel

 • J M W Turner, (Melin Aberdulais a Chastell Dolbadarn) ymwelydd cyson â Chymru yn ystod ei yrfa
 • Richard Wilson, arlunydd tirlun hynod bwysig a ddylanwadodd ar Turner a Constable
 • Thomas Gainsborough, arlunydd tirlun a phortreadau enwog o’r 18fed ganrif
 • Thomas Jones Pencerrig arlunydd tirluniau Cymreig o gryn dalent, disgybl i Wilson
 • James Ward, arlunydd rhamantus o Loegr

Darganfuwyd Cymru am y tro cyntaf gan lawer o artistiaid blaenllaw yn ail hanner y 18fed ganrif. Adlewyrchir hyn yng nghasgliad dyfrliwiau’r Llyfrgell sydd yn cynnwys gwaith:

 • Samuel Hieronymus Grimm a deithiodd drwy Gymru yn 1777 gan lunio ei olygfeydd Cymreig
 • Thomas Pennant, Downing, Sir y Fflint, a gyhoeddodd hanes ei deithiau yng Nghymru a’r Alban 1772-1796. Gwelir copiau ysblennydd o’i gyfrolau yn y casgliad wedi eu darlunio gan Moses Griffith a John Ingleby
 • Teithiodd Richard Colt-Hoare yn 1791 gan gofnodi safleoedd o ddiddordeb hynafol
 • Cynnyrch ei deithiau yw lluniau Cymreig Thomas Rowlandson 1797
 • John “Warwick” Smith, llywydd ‘The Old Watercolour Society’, a deithiodd yn rheolaidd drwy Gymru 1784-1804.  Ceir dros 150 o’i luniau yn y casgliad

Arlunwyr Gwlad

Gwelir hefyd waith gan arlunwyr brodorol mwy traddodiadol megis

 • Casgliad o bortreadau gan William Roos
 • Hugh Hughes arlunydd portreadau â noddwyd gan y dosbarth canol yng Nghymru yn ystod 19eg ganrif
 • Y Parchedig Evan Williams
 • Y Parchedig Robert Hughes, Uwchlaw’r Ffynnon, Llŷn a ddechreuodd beintio yn 50 oed

Gwaith cyfoes

Mae’r gwaith cyfoes yn cynnwys arlunwyr fel

 • Augustus John
 • Gwen John
 • David Jones
 • Evan Walters
 • John Elwyn
 • Brenda Chamberlain
 • John Piper
 • Claudia Williams
 • Gwilym Prichard 

Kyffin Williams: Mae casgliad helaeth iawn o’i waith yn y Llyfrgell gan gynnwys ei beintaidau o Gymru, y Wladfa, darluniadau i’w lyfrau a caricatures.

Gallwch gael mynediad at y deunydd yma trwy chwilio'r Prif Gatalog.