Deunydd Sain

Mae Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru a leolir yn y Llyfrgell yn cynnwys llawer o ddeunydd cerddorol Cymreig. Dyma rai enghreifftiau o gynnwys yr archif:

  • hen recordiadau sy’n cynnwys casgliad pwysig John Davies o recordiadau Cymreig cynnar
  • tapiau a darllediadau o bethau cerddorol

  • cryno ddisgiau

  • yn 1999 cyhoeddodd y Llyfrgell gryno ddisg dan y teitl ‘Y Deryn Pur’, sy’n cynnwys enghreifftiau o recordiadau o’r casgliad

  • copïau o holl gynnyrch cwmni Sain