Pwyllgor Ymgynghorol yr Archif Wleidyddol Gymreig

Yn 1985 sefydlodd y Llyfrgell Bwyllgor Ymgynghorol yr Archif sy'n cyfarfod unwaith y flwyddyn ar ddydd Gwener cyntaf bob mis Tachwedd. Cynhelir darlith flynyddol yr archif ar yr un dyddiad gyda'r hwyr.

Ymhlith yr aelodau ceir gwleidyddion, haneswyr, darlledwyr ac ysgolheigion gwleidyddiaeth. Mae'r Pwyllgor yn ddolen gyswllt pwysig rhwng yr Archif a'r rhai sydd yn weithgar yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Arweiniodd argymhellion y Pwyllgor at gyhoeddi cylchlythyr, sefydlu'r ddarlith flynyddol, a chreu cronfa ddata cyfrifiadurol o ganlyniadau etholiadau.

Aelodau Pwyllgor Yngynghorol Yr Archif Wleidyddol Gymreig

Enw Sefydliad
Yr Athro Roger Awan-Scully Canolfan Llywodraethiant Cymru
Dr Denis Balsom -
Athro Emertiws Deirdre Beddoe -
Meic Birtwistle Llafur Cymru
Dr Sam Blaxland -
Chris Chapman Archif Menywod Cymru
Mr Gareth Clubb Plaid Cymru
Yr Athro Russell Deacon Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Mr Darron Dupre Unison
Dr Andrew Edwards Prifysgol Bangor
Dr Aled Eirug -
Mr Rhys Evans BBC Cymru
Cerys Furlong -
Mr Gwyn Griffiths -
Professor Sir Deian Hopkin -
Mr Gareth Howells -
Mrs Sian James  
Mr Gwyn Jenkins -
Yr Athro Angela John Prifysgol Aberystwyth
Yr Athro Richard Wyn Jones Canolfan Llywodraethiant Cymru
Dr Gwenllian Lansdown Davies -
Pedr ap Llwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Mr David Melding AM Ceidwadwyr Cymreig
Lord Kenneth O Morgan -
Mr Rob Phillips Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Dr Owain Robets Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lord Rowlands Plaid Lafur Cymru
Ms Jane Runeckles -
Syr Paul Silk -
Dr Guto Thomas BBC Cymru
Ms Sian Williams Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru