Barwn Davies (1af) o Landinam (1880-1944)

Roedd yr Arglwydd Davies yn ddiwydiannwr, dyngarwr a gwleidydd ac yn ŵyr i David Davies, Llandinam.

Cynrychiolodd Sir Drefaldwyn fel Aelod Seneddol dros y Rhyddfrydwyr rhwng 1906 a 1929 ac ar ôl ymladd yn y Rhyfel Mawr cafodd ei benodi yn Ysgrifennydd Seneddol i David Lloyd George ym mis Mehefin 1916.

Yn dilyn ei brofiadau yn ystod y Rhyfel daeth yn ymgyrchwr brwd dros drefn rhyngwladol i osgoi rhyfeloedd gan sefydlu y New Commonwealth Society. Roedd y gymdeithas yn weithgar iawn yn nifer o wledydd yn ffurfio a hyrwyddo syniadau am awdurdod, cyfraith, heddlu ac awyrlu rhyngwladol i gadw heddwch.

Roedd Davies hefyd yn allweddol yn y frwydr yn erbyn y darfodedigaeth fel ffigwr blaengar ac ariannwr y King Edward VII Welsh National Memorial Association, ac ariannu cadair yn y darfodedigaeth yn Ysgol Feddyginiaeth Cymru.

Cewch fwy o wybodaeth am ei fywyd a’i yrfa ar dudalen y Bywgraffiadur Cymreig a'r erthygl 'David Davies 75: Internationalist ‘Father’ of the Temple of Peace' ar wefan Canolfan Materion rhyngwladol Cymru.

Mae dau brif archif yn ymwneud a’r Arglwydd Davies:

Mae copi digidol o deipysgrif cofiant ni chafodd ei gyhoeddi i’r Arglwydd Davies, ac a briodolir y syr Charles Tennyson ar gael: