Cerddoriaeth (17eg-18fed ganrif)

Dyma restr o archifau cerddorol sy’n ymwneud â cherddoriaeth yr ail ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed ganrif. Mae’n cynnwys :

  1. Cofnodion stadau (yn nhrefn y wyddor fesul stad o Bettisfield i Wynnstay),
  2. Llawysgrifau Cwrtmawr, a chyfres Llawysgrifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru (NLW MSS),
  3. Rhestr o gantorion, telynorion, ffidlwyr, cerddorion ac organyddion sydd yn ymddangos mewn ewyllysiau a chofnodion Profeb cyn 1858,
  4. Rhestr ddethol o gyfansoddwyr sydd yn ymddangos ar ein catalogau.

1. Cofnodion ystadau ac eraill

Cofnodion Ystad Bettisfield

Cofnodion Ystad Bettisfield

Bettisfield Estate Records, 1685.
GWRIT a gyflwynwyd i Jacques de Gournay gan M. Gourlais ac M. Doublet, meistri dawnsio a cherddoriaeth ar gyfer gwersi a roddwyd i'r Arglwyddes Hanmer a'i ferch. 6 Rhagfyr 1646. [Copi Ffrangeg. Copi]

Cofnodion Ystad a Theulu Brogyntyn

Clenennau Letters and Papers, 752
William Owen, yn Llanddyn, at ei ferch, Jany, (Jane Owen yn Llundain), 5ed Ionawr 1669/70.
Mae mam, brodyr a chwiorydd y derbynnydd i gyd yn iach. Camddeallwyd llythyr olaf yr ysgrifennwr ynghylch yr hyn y mae hi i'w ddysgu yn yr ysgol. Dim ond dysgu'r hyn y mae'r ysgol yn ei ddysgu am ei Gwaith nodwydd ac eraill y mae hi i edrych ar eu hôl oedd yn golygu, oherwydd bydd hi'n tyfu'n rhy hen i ddysgu wedi hyn. Felly, mae hi i wneud y defnydd gorau o'i hamser. “As for her music, he did not mean her to burden herself with diversity of music, but only to keep herself to the virginal and to practice her hand with the viol, which is all he desires at present”.

Brogyntyn MS, I.27 [Mynediad cyfyngedig]
Copi digidol ar gael o Brogyntyn MS, I.27:
Llyfr Liwt. Cyfrol, [c. 1595], yn cynnwys rhyw bedwar deg naw darn o gerddoriaeth liwt mewn llaw anhysbys, teitlau'r caneuon a ysgrifennwyd yn wreiddiol mewn wyddor cypher ond cafodd y rhain eu dileu a'u trawslythrennu yn ddiweddarach (tt. 7, 13-32, 125-136).
Mae rhestr fanwl o gynnwys Brogyntyn MS I.27 ar gael.
Ymhlith y farddoniaeth a gynhwysir yn y gyfrol hon mae dau gasgliad o gerddoriaeth a drefnwyd ar gyfer y liwt. Mae'r casgliad cyntaf yn cynnwys Pavanes, Gaillards, Passemeasures, ac ‘Eccho for 2 Lutes’ gan Mr Francis Pilkington, Baglor mewn Cerddoriaeth (1595), ac ‘Accord for 2 Lutes’ gan Mr Drewries. Mae’r ail gasgliad yn cynnwys cyfeiliannau liwt i ganeuon, megis ‘In terror’s trappe’, ‘when woemen first Dame Nature wrought’, ‘To winne renowne’, ‘I sighe to see’, ‘Mistrust mideems amisse’, ac ati.

Brogyntyn Estate and Family Records, N3/1
Amrywiol. ymrwymiadau, ac ati. Yn cynnwys ymrwymiad am daliad o £10 gan Maurice Reynald, cerddor o Lanycil, i Rowland Jones, gweithiwr brethyn yn Llundain, 1676.

Brogyntyn Estate and Family Records, PEC5
Gohebiaeth â Mary Owen, mae llawer o lythyrau yn dangos ei diddordeb mewn cerddoriaeth.

Brogyntyn Estate and Family Records, PEC5/4
Llythyrau at Mary Owen (Gohebwyr Go- contd.), Gan gynnwys gan ei brawd, Francis Godolphin, sy'n cynnwys disgrifiad o Handel yn Rhydychen, 1733, (gweler isod), taith o amgylch Ewrop, 1736-1738, a marwolaeth Henry Egerton, esgob Henffordd, 1746.
1 May 1733. Francis Godolphin to Mary Owen (PEC5/4/10)
..they talk of nothing at Oxford but a Publick Act, which Mr Handel is to Celebrate with two Oratorios and a very fine new Composition of Musick, but yet does not take his Degree but will assist anybody else.
26 June 1737.  Francis Godolphin to Mary Owen (PEC5/4/19)
...send me word how you like Farinelli for I take it for granted you have been at an opera...

Brogyntyn Estate and Family Records, PEC5/10
Llythyrau at Mary Owen (Gohebwyr L. Owen i W. Owen.)
Yn cynnwys llythyrau gan Lewis Owen yn disgrifio datgladdiad a phoblogrwydd Farinelli [1734x1746]; a Robert Godolphin Owen, 1751-1752, ar ddienyddiad Mary Blandy a bywyd ym Mhrifysgol Rhydychen, lle un o'r uchafbwyntiau oedd seremoni goffa a ddathlwyd gyda pherfformiad o Handel, 1752.
“Letters to Mary Owen (Correspondents L. Owen to W. Owen.)
7 July 1752.  RHAG Owen to Mary Owen (PEC5/10/60).
On Wednesday The Messiah an Oratorio was perform’d in the Musick Room. On Thursday Morning was perform’d in the same Place Acis and Galatea, at two in the Evening...On Friday was Performd in the Musick Room Israel in Egypt an Oratorio; There was a vast Deal of Company Present; it lasted 4 Hours.”

Brogyntyn Estate and Family Records, PQK1/12
Llyfr nodiadau yn llaw Margaret Owen o Benrhos, wedi'i arysgrifio ‘the Gift of Henry Thrale, Ysw., Streatham’, yn cynnwys storïau yn bennaf am Mrs Thrale, Samuel Johnson, Samuel Pepys, Albert Nesbitt, Charles Burney, Oliver Goldsmith, Handel ac eraill, 1776.

Brogyntyn Estate and Family Records, PQJ2/1
Llawlyfrau cerddoriaeth, rhaglenni a sgoriau. Detholiad printiedig o The Harpsichord Illustrated and Improv’d yn rhoi cyfarwyddiadau ar dechneg gyda darnau byr o gerddoriaeth i’w chwarae [1731]; nodiadau llawysgrif ar ‘concords’ a ‘discords’; poster printiedig yn dangos geiriau anthem a berfformiwyd gan blant o Gymru mewn cyngerdd elusennol yn Llundain, 1775; rhaglenni ac adroddiad ar gyngherddau Lady Harlech yng Nghroesoswallt, 1880, 1888; rhan o sgôr dawnsio gwledig [18fed gan.] a sgôr lleisiol Creatures of Impulse gan E. de Valmeny.

Bunsen and Waddington Letters

Bunsen and Waddington Letters

Llawer o gyfeiriadau (chwarter cyntaf 19eg ganrif.) i gerddoriaeth gynharach, yn enwedig Palestrina.

Cofnodion Ystad Bute

Bute Main series of Correspondence, L47/1-51
Yn cynnwys ... rhaglenni printiedig o gerddoriaeth a berfformiwyd mewn Gwasanaeth Dwyfol ar gyfer beirniaid y Sesiwn Fawr, Awst 1798 (L47 / 43).

Cofnodion Ystad Castell y Waun

Chirk Castle Deeds, Documents and Rentals, F 6368
1638, Gorffennaf 11
Arglwydd Esgob Llanelwy.
Syr Thomas Middleton yng Nghastell y Waun.
Llythyr, 11 Gorffennaf 1638, oddi wrth Arglwydd Esgob Llanelwy at Syr Thomas Middleton yng Nghastell y Waun, yn ymwneud â chwyn a wnaed i Archesgob Caergaint gan William Deane, organydd i'r archesgob, nad oedd Syr Thomas Middleton wedi talu am cyfansoddi cerddoriaeth benodol.

Chirk Castle Deeds, Documents and Rentals, F 12743
Bwndel o gerddoriaeth llawysgrif a chopïau o alawon, ac ati d.d.

Chirk Castle Correspondence, E 2974
Lichfield. Job EVANS i [Joseph] Lovett, 21 Mehefin 1766. Hyfforddiant cerdd i William Lovett.

Chirk Castle Correspondence, E 2966
Lichfield. Job. EVANS i Joseph Lovett, 26 Gorffennaf 1766. Yn argymell Dr. Alcock fel tiwtor cerdd.

Chirk Castle Correspondence E 2961
Lichfield. William LOVET i [Joseph] Lovet, 13 Awst 1766. Astudiaethau cerdd.

Chirk Castle Correspondence E 2960
Lichfield. William LOVET i [Joseph] Lovet, 20 Awst 1766. Astudiaethau cerdd

Chirk Castle Correspondence E 2954
Lichfield. William LOVETT i Joseph Lovett, 10 Medi 1966. Dosbarthu harpsichord.

Chirk Castle Correspondence E 2949
Lichfield. William LOVETT i [Joseph] Lovett, 18 Hydref 1766. Astudiaethau cerdd.

Chirk Castle Correspondence E 2944
[Lichfield], [Dr.] John ALCOCK i [Joseph] Lovett, 29 Hydref 1766. Astudiaethau cerdd William Lovett.

Chirk Castle Correspondence E 2938
Lichfield. William LOVETT i [Joseph] Lovett, 8 Tachwedd 1766. Astudiaethau cerdd.

Chirk Castle Correspondence E 2937
Lichfield], [Dr.] John ALCOCK i [Joseph] Lovett, 8 Tachwedd 1766. Cynnydd William Lovett ym maes cerddoriaeth.

Chirk Castle Correspondence E 2933
Lichfield. William LOVETT i [Joseph] Lovett, 29 Tachwedd 1766. Bywyd fel myfyriwr cerddoriaeth yn Lichfield.

Chirk Castle Correspondence E 2932
Lichfield], [Dr.] John ALCOCK i [Joseph] Lovett, 29 Tachwedd 1766. Hyfforddiant cerdd William Lovett.

Chirk Castle Correspondence E 2931
Lichfield. William LOVET i [Joseph] Lovett, 14 Rhagfyr 1766. Cerddoriaeth.

Cofnodion Ystad Dolaucothi

Dolaucothi correspondence V4/17
Miss M. TUDER MORGAN i Mrs. JOHNES. Diolch am dalu bil, 5 Hydref 1773. [Ardystiwyd: ‘... Miss Johnes’, llety, cerddoriaeth, ac ati.’]

Dolaucothi correspondence V16/47
Llythyr gan Thomas Johnes at ei gefnder a'i frawd-yng-nghyfraith John Johnes [? 1795]. Gwerthu eiddo Glanbrane a dymuniad yr awdur i gael llawysgrifau o gerddoriaeth Gymraeg wedi'u casglu gan Mr. Gwynne.

Esgair and Pantperthog

Esgair and Pantperthog group, MS.13
Cyfrol yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth caneuon, deuawdau, a thriawdau gan Stephen Storace, Charles Dibdin, James Hook, Thomas Attwood, William Shield, Dussek, Pleyel, a chyfansoddwyr eraill o ddiwedd y ddeunawfed ganrif, ynghyd ag ychydig o riliau, strathpeys, ac ati. Cynrychiolir Handel a Dr Arne hefyd. Mae'r llofnod 'Sarah Machin, 1798' ar y clawr. [Saesneg; Eidaleg. Diwedd XVIII ganrif]

Cofnodion Ystad Glansevern

Glansevern – Misc. Vols. 14603
1761 -
Llyfr cerdd William Hinton, siandler o Cricklade.

Cofnodion Ystad Glansevin

Glansevin Manuscript Volumes 5
Llyfr cyfrifon, 1793-1802 o ystâd Glansevin, yn cofnodi taliadau i weithwyr a gweision, ac i Mr. John Eckly am wersi cerdd a thiwnio’r piano, cytundebau rhwng Morgan Pryse Lloyd a'i denantiaid a'i weithwyr, cyfrifon cartref a ffermio, rhenti, ac ati.

Cofnodion Ystad Glynne of Hawarden

Glynne of Hawarden Family Papers and Documents 5957
Academi Cerddoriaeth Hynafol. Motets, madrigals a darnau eraill, i'w perfformio ddydd Iau, 29 Mawrth 1750. Argraffwyd (Llundain: 1750.)

Cofnodion D.T.M. Jones (Cyfreithwyr)

D.T.M. Jones 680

Tho [ma] s Williams, bonedd., A Henrietta Williams, di-briod, un o'i ferched, y ddwy o Talgarth, sir Brycheiniog.

Roger Jones o Talgarth uchod, bonhedd.

[gwag] a [gwag]

Cytundeb [cyn priodas y dywededig Roger Jones a Henrietta Williams], 1764 o'r holl blât, modrwyau, oriorau, tlysau, clociau, harpsicord, llyfrau cerdd, nwyddau llestri, nwyddau cartref a dodrefn yn nhŷ annedd y dywededig Tho[ma]s Williams yn Nhalgarth, gyda chyfamod ar gyfer cynnal a chadw'r dywededig.

Llawysgrifau Lewis (Llanrhystud)

Lewis (Llanrhystud) 19 [NLW MS 8195A]
Llyfr alawon David John Lewis, fel arall David Jones, Tymawr, Llanrhystud, 1777, yn cynnwys alawon salmau ac emynau o amryw ffynonellau, gan gynnwys gweithiau gan John Jeffreys a David Hughes. ['Cristiolus Môn']

Lewis (Llanrhystud) 27 [NLW MS 8203A]
Llawysgrif gerddoriaeth yn perthyn i John Richard, Black Lion Inn, Llanrhystyd, 1777, a roddwyd i David Lewis, Hen Dy Mawr, Llanrhystud, gan Anne Lewis, Black Lion, 6 Hydref 1893. Yn cynnwys emynau ac anthemau o amrywiol ffynonellau gan gynnwys rhai o "Llyfr Canu James Jenkins, Siams y Gof, Cilcwm, Llangwyryfon," cerddor adnabyddus o'r ail ganrif ar bymtheg a hynafiad i David

Lewis (Llanrhystud) 28 [NLW MS 8204B]
'Musick Book' Samuel Paige, 1799. Yn cynnwys salmau, emynau, anthemau, cytganau o'r oratorio Y Mesia, ac ati.

Lewis (Llanrhystud) 43 [NLW MS 8219A]
Llyfr nodiadau yn cynnwys darnau o weithiau ar salmody ac ar elfennau cerddoriaeth gan Thomas Harry, 1758, gydag emynau, penillion a llythyrau drafft ychwanegol gan William Williams, 1760.

Cofnodion Ystad Mynde

Mynde 2462-77
LLYTHYRAU, 2 Medi 1797- 28 Rhagfyr 1798 o Thomas Harvey, Ross, i Thomas Symons yn Llundain, Bryste a Chaerfaddon, ynghylch materion ystâd ac .... awgrymir tanysgrifiad i'r Cyfarfod Cerdd (cymdeithas leol).

Cofnodion Ystad Ormathwaite

Further Burton Purchases, C 95/1-9
Gweithredoedd yn ymwneud â darn o dir o'r enw The Three Acres, t. GLADESTRY, gan gynnwys profi ewyllysiau John Prosser o Gladestry, iwmon, 1791 (C 95/3) a'i fab John Prosser o'r un lle, iwmon, 1817 (C 95/4) (yn cynnwys cymynrodd o'i ffidil, llyfrau cerdd, geiriadur a deial haul). Prynwyd gan Syr John Walsh oddi wrth John Lewis o Llanpaca, iwmon, ac eraill am £ 340 ar 21 Rhagfyr 1857.

Papurau Pitchford Hall (Ottley)

Ottley (Pitchford Hall) Correspondence, 1787
Llythyr oddi wrth Brown Willis at Mr Hardings gwerthwr llyfrau yn St Martins Lane ar y palmant, San Steffan, at Esgob Tyddewi yn Counde, 22 Rhagfyr 1719.
Bydd yn hapusach yn treulio amser yn y Dref pe bai'r derbynnydd yn dod. Ers iddo ddod i’r dref mae wedi prynu llawysgrif sy’n cynnwys sawl peth yn ymwneud ag eglwys ‘metropolitical’ y derbynnydd. Ymddengys iddo gael ei ysgrifennu yn amser y Frenhines Elizabeth gan un Thomas Tomkins, organydd Tyddewi.
Mae'r ysgrifennwr yn rhoi dyfyniadau hir o'r llawysgrif hon, sy'n cynnwys nodiadau eithaf manwl ar nifer o esgobion Tyddewi, o Henry Gower i Anthony Rudde. Nid yw’n iach ac efallai na fydd yn byw i gyhoeddi ‘o’ [? Y llawysgrif y cyfeiriwyd ati; ? Rhifyn diwygiedig o'r arolwg o Dyddewi], ac felly'n rhoi i'r derbynnydd yr hyn a ddaw i'w law. Yr wythnos ganlynol mae'n cynnig mynd i Lambeth a gweld papurau breintiau'r derbynnydd.

Ottley (Pitchford Hall) Correspondence, 2616
Ad [am] Ottley yn Tavestock Street [London] i Mrs Ottley yn Pitchford, 10 Mehefin 1725. Mae ei fusnes gerbron Mr Lutwyche er mwyn cael ei gyflymu, ond ni all ddisgwyl gwrandawiad wrth iddo aros. Y noson flaenorol gwelodd Tomy, ac yna aeth gyda'i gefnder Baldwyn i gyfarfod cerdd Mr Robinson lle cawsant eu difyrru'n gytûn. Maen nhw'n clywed bod y Brenin wedi cyrraedd yr Iseldiroedd yn ddiogel.

Ottley (Pitchford Hall) Correspondence, 2785
Ad [am] Ottley gyda Mr Baldwyn yn St James’s Place [Llundain] i Mrs Ottley yn Pitchford, 13 Chwefror 1727/8. Y diwrnod hwn roedd yn ymarfer y gerddoriaeth a baratowyd ar gyfer ‘Feast of the Sons of the Clergy’ yn St Pauls. Mae'r dref mewn galar; manylion yr hyn sy'n cael ei wisgo.

Cofnodion Ystad Powis Castle

Powis Castle Estate and family correspondence, 22078
Llythyrau gan Cuthbert Hely o Ludlow at Edward, Arglwydd Herbert o Cherbury ynghylch achos cyfreithiol, siwt ei arglwyddiaeth yn enw Roger Reignolds yn erbyn [William] Draper ac [Edward] Purcell. Ynglŷn â'r teitl i clos yn Blackmore Head yn Brownlow, Sir Amwythig. (gweler Rhifau, 9434-44.); a nodyn o daliadau gan Cuthbert Hely mewn cysylltiad â'r achos cyfreithiol.

Powis Castle Estate and family correspondence, 9445-8
Achos yn erbyn [William] Draper ac [Edward] Purcell ynghylch achos teitl i clos yn Blackmore Head yn Brownlow, Sir Amwythig. (gweler Rhifau, 9434-44.); a nodyn o daliadau gan Cuthbert Hely mewn cysylltiad â'r achos cyfreithiol.

Cofnodion Teulu Puleston

Puleston, 491
Cofnod o'r gerddoriaeth sy'n eiddo i Anne Parry Price, 9 Medi 1794.

Tredegar Estate Records

Tredegar Deeds and Documents, 86/17
Rhaglen, 3 Mehefin 1784, o berfformiad o gerddoriaeth Handel mewn cyngerdd a gynhaliwyd i goffáu Handel yn Abaty Westminster. Argraffwyd. [Dyma'r cyngerdd cynorthwyodd Syr WWW i'w hyrwyddo]

Wigfair Estate Records

Wigfair Deeds and Documents, 1495.
Datganiad, 21 Mawrth 1691/2, gan Edward Lloyd o Lundain, Ysw. bod hanner swm o £ 250 a fuddsoddwyd ganddo mewn ymgymeriad ‘ar gyfer cario ymlaen y ‘new Invention of makeing, dressing, and lustrateing of alamode Renforcez and Lutestrings’ yn eiddo i Elizabeth Clowdesley o Lundain, gweddw.

Cofnodion Ystad Wynnstay (Adnau 1952)

Cofnodion Ystad Wynnstay. (Adnau 1952)

Letters to Samuel Sidebotham EH2/6 (Box 76)
1 bwndel (41 eitem) gan gynnwys llythyrau, 1783-1789, 1801 at Samuel Sidebotham oddi wrth Syr Watkin Williams Wynn a'r Arglwyddes Charlotte Williams Wynn, 1783-1789. Yn cynnwys ...... diwedd gyrfa gerddorol David Parry, 1788; dewis organydd newydd ar gyfer Wrecsam, 1788 ...

Mae cyfres o filiau a derbynebau cyffredinol (cyf. EH3) yn adlewyrchu ymgnawdoliad y barwnig o'i ddiddordebau diwylliannol yn Wynnstay ac yn Llundain, ac yn cynnwys biliau gan artistiaid, crefftwyr, cerddorion a masnachwyr o ansawdd uchel yn Llundain .... gan gynnwys:

File, Bills and receipts (personal, household, estate) EH3/2 (Box 78)
Biliau a derbynebau ar gyfer gwariant personol, cartref ac ystâd, yn bennaf 1770-1783, gyda dau fil cynharach am waith yn Llwydiarth Park, 1746. Treuliau .... mae enwau nodedig yn cynnwys y cerddor David Parry, 1771 .... Douglas Hamilton ar gyfer portreadau, 1772

File, Bills and receipts for arts and architecture EH3/5 (Box 78)
Biliau a derbynebau a llofnod ar gyfer .... ac organ gan John Snetzler, 1775.

File, Bills and receipts (personal, household and estate) EH3/6 (Box 78)
Biliau a derbynebau ar gyfer gwariant personol, cartref ac ystâd, 1770-1782, gan gynnwys cludo organ o Gaer, 1770 .... y feiolinydd Charles Linton, 1772, a'r cerddor Stephen Paxton, 1773 ....

*Cyfres o lyfrau cyfrifon cartref (EH4) o Wynnstay a thai tref Llundain a feddiannwyd gan deulu Williams Wynn, un ar ddeg i gyd .... cynnwys cyfrifon cartref cyffredinol, wedi'u trefnu'n systematig yn adrannau ar gyfer taliadau amrywiol, lluniau, Master Williams Wynn, elusennau, cerddoriaeth, rhent tŷ, trethi ac atgyweiriadau, seler, stabl, lifrai gweision, biliau gweision a threuliau teithio, cyflogau gwas, ceidwad tŷ, ceginau, derbynebau arian parod a balans. O 1775 ymlaen, ychwanegir y tŷ yn St James’s Square .... Mae'r llyfrau cyfrifon hyn yn datgelu diddordebau a ffordd o fyw moethus y pedwerydd barwnig, gan restru taliadau i artistiaid, crefftwyr, adloniant, cerddorion, cymdeithasau ac elusennau .... . Ymhlith y taliadau rheolaidd i unigolion mae'r artist Paul Sandby, 1770-1773, y cerflunydd Joseph Nollekens, 1772-1774, gwerthwyr cerddoriaeth amrywiol, y cerddorion Charles Linton, 1771-1773, David Parry, 1770-1777, [Richard] Hay, 1773-1780, a [Stephen] Paxton, 1770-1777, Jeremiah a William Parkinson, 1774-1780, y peintiwr golygfeydd theatr George Wilkinson, 1774-1777, y crochenwyr Wedgwood a Bentley, 1771-1775, ac eraill.

Household and birthday account book EH4/2 (Box 78)
Llyfr cyfrifon ar gyfer treuliau cartref a pharti pen-blwydd aflywodraethus Syr Watkin Williams Wynn, 1770. Mae hefyd yn cynnwys cludo'r organ newydd i eglwys Ruabon a thaliadau i Guadagni a Mr Paxton

Household account book EH4/3 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1771. Yn cynnwys taliadau i John Snetzler am organ Ruabon, organ-bureau, a ffioedd priodas Syr Watkin William Wynn. Yn ogystal â'r artistiaid a'r cerddorion y soniwyd amdanynt uchod*, mae'r talwyr yn cynnwys Nathaniel Dance, Richard Wilson, Guadagni, Giardini a Joseph Kelway.

Household account book EH4/4 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1772. Yn ogystal â'r artistiaid a'r cerddorion y soniwyd amdanynt uchod*, gwnaed taliadau i'r pensaer James Gandon, cyflwyniad Syr Watkin a'r Arglwyddes Williams Wynn i’r llys, paentiadau gan Clerisseau a Douglas Hamilton, a pherfformiad gan Celestini.

Household account book EH4/5 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1773. Yn cynnwys taliadau am bortread Pompeo Batoni o Syr Watkin Williams Wynn, eitemau ar gyfer capel Wynnstay, y cyfrif drama, yr artistiaid a enwir yn nisgrifiad y gyfres*, lluniau gan Rembrandt, Cuyp, Vernet, Clerisseau, ac ati yn Christie's, y cyfansoddwyr Baumgarten a Giardini, yn ogystal â'r cerddorion rheolaidd a enwir uchod, merlen i [David] Garrick, a gwledd y Maer yng Nghaer.

Household account book EH4/6 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1774-1775. Yn cynnwys treuliau ar gyfer etholiad Sir Drefaldwyn, treuliau Maer Caer, ac angladd y Meistr William Watkin Williams Wynn. Yn ogystal â'r cerddorion arferol a enwir yn nisgrifiad y gyfres*, mae taliadau am brynu cerddoriaeth gan Handel.

Household account book EH4/7 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1775-1776. Yn cynnwys taliadau am baentiadau gan Cuyp a Clerisseau, yr injan dân, cerddorion gan gynnwys Mr Sykes, Noferi, Mr Meredith, a cherddorion am ddathlu cwblhau'r tŷ yn St James's Square a'r masquerade yn Wynnstay.

Household account book EH4/8 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1776. Yn cynnwys taliadau am argraffu deunydd etholiad a biliau drama Maldwyn, closed dŵr ar gyfer Wynnstay, yr artist Mr Gardener, glanhau llun Murillo, a Mr Meredith yn ogystal â'r cerddorion a enwir yn nisgrifiad y gyfres*. [Cyfeirnod blaenorol NLW 115/8]

Household account book EH4/9 (Box 78)
Llyfr cyfrifon yn cofnodi treuliau cartref, 1777-1778. Yn cynnwys taliadau am docyn i gyngerdd [JC] Bach, .... John Snetzler am diwnio'r organ, offer ar gyfer yr injan dân, a Mr Meredith, Mr Lindley, a Mr Randles, yn ogystal â'r cerddorion arferol a enwir yn nisgrifiad y gyfres*.

Household account book EH4/10 (Box 79)
Llyfr cyfrifon o'r enw 'The Separated Accounts' yn cofnodi treuliau cartref tebyg i'r rhai blaenorol ond yn cynnwys adrannau ychwanegol …. cerddoriaeth yng ngwerthiant Doctor [William] Boyce, 1779, y copïwr cerddoriaeth Dorian, cerddorion gan gynnwys Mr Wilcox, Mr Randall, a Clarke, organydd yn Covent Garden, tocynnau ar gyfer cyngerdd gan [JC] Bach a [Karl] Abel, 1780, ac elusen i weddw [Thomas] Arne, 1781.
[Nodyn: Disgrifiwyd y gyfrol hon yn flaenorol yng nghatalog NLW fel ‘Domestic Accounts (London)’]

Inventory of household furniture and linen at Wynnstay EH5/4 (Box 82)
Rhestr o ddodrefn cartref yn Wynnstay, a gymerwyd ym mis Chwefror 1790; mae eitemau arwyddocaol yn cynnwys model a gweddluniau o Wynnstay gan [James] Wyatt, cynnwys y capel, organ a harpsicord …. a chynnwys oriel organau eglwys Ruabon…

2. Llawysgrifau

Cwrtmawr Music MSS [Mynediad cyfyngedig]

Cwrtmawr Music MSS [Mynediad cyfyngedig]

Nifer o alawon salmau diwedd y 18fed - dechrau'r 19eg ganrif o ddiddordeb ee:

Cwrtmawr Music Ms. 6
Llyfr poced bach yn cynnwys alawon salm, alawon emynau, a dawnsfeydd poblogaidd o'r 18fed ganrif. Yn wreiddiol ym meddiant William Evans (1787) a Richard Hocknill, diweddar ‘Fighting Cocks’, Croesoswallt. Mae’r alawon yn cynnwys ‘Airs for the Nativity’, alawon emynau niferus, ‘The Merionethshire March’, ‘Hobo’r Nob’,‘The Oswestry March gan J. M.’ ac alawon dawns gwlad gyda chyfarwyddiadau ynghylch symudiadau. [Saesneg]
[Cwrtmawr MS 262 gynt]

Cwrt Mawr Music Ms. 9
Llyfr alawon Evan Evans, [Er]rwddu, Darowen, 1796, yn cynnwys anthemau gan J. Williams (Dolgelly) a Robert Griffiths (Caernarfon) ac alawon dawns fel ‘The Craftsman’. [Saesneg a Chymraeg]

Cwrt Mawr Music Ms. 11
Llyfr o alawon salm, dyddiedig 1796, yn cynnwys alawon gan J. Williams (Dolgellau), William Wilson, David Harris (Carno), Robert Griffith, a Lewis Morris. [Cymraeg]

Cwrt Mawr Music Ms. 15
Casgliad o ddawnsfeydd o'r 18fed ganrif, ac alawon gan gynnwys 'The Princess Royal', 'Lottery', 'Pump Room', ‘Syr Watkin Williams Delight’, 'Cheshire Round', ‘Prince Eugene's March’, 'Two Arms', ‘Why did you promise to marry me’, ac alawon eraill. [Saesneg]

NLW MSS (Cyfres Llawysgrifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

NLW ADD. MS 112 B
Mae tudalen 85 o’r gyfrol hon yn cynnwys ‘The Irish Trot, neu Fingaul Jig’, y dywedwyd iddo gael ei berfformio gerbron y Brenin yn Whitehall ym 1684.

NLW ADD. MS 151C (Williams MS 356)
Cyfrol yn cynnwys dwy ran o Arcangelo Corelli - Harpischord Sonatas, ynghyd ag ymroddiad mewn Eidaleg, a gopïwyd yn daclus o rifyn gwreiddiol 1700. Parte Prima Sonate a Violino a Violoncello o Clauicimbalo. da Arcangelo Corelli da Fusignano. Opera Quinta. Ar y ddeilen frig mae dau ddyfyniad o Hawkins History of Music a Burney’s History, yn delio â Corelli. Yr oedd y gyfrol yn eiddo i Paul Panton gynt. 18fed ganrif. [Eidaleg a Saesneg].

gweler CELYNOG MANUSCRIPTS (NLW MSS) Llawer o osodiadau salmau - rhestr lawn yn ISYS Music MSS

NLW MS 538A (CELYNOG 12.)
Llyfr cerdd yn llaw Hugh Morris, yn cynnwys y ‘bassus’ i sawl alaw salm. [Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 539A (CELYNOG 13.)
Llyfr cerdd sy’n cynnwys rhannau ‘tennor’ a ‘bassus’ i alawon salm ac ‘alawon cywir’, a ‘sail i’r salmau’. [Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 542A (CELYNOG 16.)
Alawon salm ac anthemau mewn cytgord pedair rhan, gan gynnwys trawsgrifiad o Grand Gloria Patri gan Symon, ‘A Scale of all ye Natural Notes, for ye Garman flute’. [Saesneg; Cymraeg. XVIII ganrif]

NLW MS 548A (CELYNOG 22.)
Alawon salm mewn cytgord pedair rhan. [Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 557B (CELYNOG 31.)
Traethodynnau ar gerddoriaeth. ‘The Construction of Harmony, or, the Syntax of Musical Sounds’, a ysgrifennwyd gan David Harris, Carno, ynghyd â darnau a wnaed ganddo o weithiau printiedig ar gerddoriaeth. [Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 586D (CELYNOG 60.)
Cyfansoddiadau a nodiadau amrywiol gan David Harris, Carno. [Cymraeg; Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 1934C
Casgliad o ddarnau harpsicord, gan gynnwys pedair alaw ddawns o’r enw ‘Sir Charles Bingham’s Minuet’, ‘Lady Coventry’s March’, ‘Lady Berkeley’s Whim’, a ‘General Leslie’s March’, a ‘Harpsichord suite’ gan Handel, Boyce, Scarlatti, Geminiani, a Kelway. [18fed ganrif. Saesneg]

NLW MS 1935C
Llyfr Cerdd Mr. H. Brown, cyffredinwr Coleg Brazenose, yn cynnwys alawon gorymdeithiau a Dawns o'r 18fed ganrif a drefnwyd ar gyfer Clarinét Bb, a detholiad o ganeuon o 'No song, so supper' gan Storace, 'The Woodman' gan Shield, ac operâu poblogaidd eraill o ddiwedd y 18fed ganrif.

NLW MS 2866A
Alawon emyn a salm, ac ati, rhai ohonynt â geiriau Cymraeg a Saesneg. [XVIII ganrif]

NLW MS 5308E (HERBERT MS.14.)
Cerddi gan John Donne, Francis Beaumont, [Aurelian] Townsend, William Congreve, ac eraill, gan gynnwys ‘Pindarick Ode. To the worthy & generous Patriot Henry Herbert Esq. uppon his happy & victorious Return to England’, ‘Prologue to New Comedy's New Comedy call'd The way of the World', a cherdd yn dechrau ‘First the sweet Speaker Will: Williams I saw', ac ychydig o ganeuon wedi'u gosod i gerddoriaeth. Efallai bod rhai o'r cerddi yn llofnod aelodau o deulu Herbert. [Saesneg; Lladin; Groeg; Ffrangeg. XVII XVIII ganrif]

NLW MS 5247C
Ffacsimili o lawysgrif William Penllyn (BM Add. MS 14,905), tua 1630, yn cynnwys cerddoriaeth delyn mewn mesur 24 mewn tabl a ddefnyddiwyd ar gyfer cerddoriaeth organ o'r 16eg a'r 17eg ganrif. Mae’r llawysgrif wedi’i argraffu’n llawn yn y ‘Myvyrian Archaeology’. [17eg ganrif. Cymraeg]

NLW MS 6663C
Amrywiol yn ymwneud â cherddoriaeth Gymraeg, ac ati.
Llythyr, Medi 18, 1789, oddi wrth Edward Darell, Llundain, at ---, ‘It is very true that Genl. Fitzwiliam has left a very large fortune to Tom Jones his harper   he took him from Holywell a ragged boy about 12 yrs old playing at an Alehouse door, about 26 yr ago ...’; ‘Penillion a gyfansoddwyd gan Mrs. M. Jones, Berthen Gron, Towyn, ar briodas Priodas E. D. Ellis a Jennie Davies, George Street, Llanrwst,‘ 29ain 1888’; llythyr, Mawrth 14, 1904, oddi wrth William Williams, cyfreithiwr, Caerdydd, at William Morgan (‘Penfro’), yn ymwneud yn bennaf ag emynau Cymraeg, ac ati. [Saesneg; Cymraeg. XVIII XX ganrif]

NLW MS 6731A
Llyfr canu William Williams 1774 ...', sef copi o The Gamut, or Scale of Music, Very necessary to be learnt by Those, who would attain to the delightful Knowledge of Psalmody’, yr ychwanegwyd salmau ac anthemau ati mewn llawysgrif. [Saesneg; Cymraeg. XVIII ganrif]

NLW MS 7398B (CROESOR 44.)
Coflyfyr sy'n perthyn i Rowland Eames, Penrhyndeudraeth, 1776-81, ac sy'n cynnwys nodiadau ar rifyddeg, cyfrifon, ryseitiau, 'cerddi' a ‘carolau’, emynau, cynseiliau dogfennau cyfreithiol, cerddoriaeth, memoranda ysgolion nos, cyfrif priffyrdd ar gyfer Llanfrothen, 1790, etc. [Cymraeg; Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 9143E
Cyfrol o rannau triawd ar gyfer ffidil, fiola, a soddgrwth gan Beethoven, Mozart, Boccherini, ac eraill, yn rhannol mewn llawysgrif ac wedi'u hargraffu'n rhannol. [XVIII ganrif]

NLW MS 10894B
Cyfrol o gerddoriaeth yn cynnwys dau wasanaeth a thair siant yn llaw'r cyfansoddwr, Joseph Pring (1776-1842), a oedd yn organydd Eglwys Gadeiriol Bangor o 1793 hyd ei farwolaeth. Ysgrifennwyd y ddwy siant ym 1791 a 1793. Mae'r dudalen deitl a'r mynegai yn awgrymu bod y ffolio olaf, sy'n cynnwys wyth siant, yn eisiau. Ar un adeg roedd y gyfrol ym meddiant Dr. A. H. Mann (1850-1929) o King’s Field, Caergrawnt, ac mae nodyn ganddo ar y cyfansoddwr ac ar y gyfrol yn ymddangos ar y tudalen brig. [Saesneg. XVIII ganrif]

NLW MS 10918A (VERNEY 1.)
Casgliad o gerddoriaeth leisiol, gyda chyfeiliant ar gyfer y gitâr, gan amryw gyfansoddwyr, a argraffwyd yn Napoli gan Luigi Marescalchi. Mae'r gyfrol yn dwyn enw Caroline Calvert, 1799, ac wedi'i gludo y tu mewn i'r clawr uchaf mae plât llyfr Harry Verney. [Eidaleg. XVIII ganrif]

NLW MS 10922B (VERNEY 5.)
Casgliad o ariâu a deuawdau gan amryw o gyfansoddwyr (‘Ariette a duettini di vari autori’). Mae'r gyfrol yn dwyn enw Caroline Calvert, Mehefin, 1799, ac wedi'i gludo y tu mewn i'r clawr uchaf mae plât llyfr Harry Verney. [Eidaleg. XVIII ganrif]

NLW MS 10929D (VERNEY 12.)
Cyfrol o drawsgrifiadau o gerddoriaeth wedi'u trefnu ar gyfer y pianoforte. Yn eu plith mae aria o’r opera ‘Flavio’, ac un arall o’r opera ‘Sosarme’, y ddau gan Handel. Mae’r gyfrol yn dwyn enw ‘Mary Nicolson 1732’ a phlât llyfr Harry Verney. Eidaleg. [XVIII ganrif]

NLW MS 10930B (VERNEY 13.)
Cyfrol o gerddoriaeth mewn llawysgrif a cherddoriaeth leisiol argraffedig, gyda'r olaf yn cael ei threfnu ar gyfer y gitâr a / neu'r ffliwt (iau) Almaeneg. Mae'r caneuon wedi cael eu gosod yn y gyfrol trwy bwytho neu binio. [Saesneg; Ffrangeg. XVIII ganrif]

NLW MS 11002B
Cyfrol yn cynnwys dwy alaw ddawns (‘Tom Jones’ a ‘The Alcove’) mewn llaw o ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Wedi’i ysgrifennu ar y tudalen brig, mewn llaw o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg, mae pennill (‘O greatnes couldst thou not thy self contayne …‘). Mae'r llawysgrif wedi'i rhwymo mewn lledr llo brown, ac wedi'i addurno ar wyneb cyfan y cloriau isaf ac uchaf yn y mae cyflawniad teulu Harcourt (gu., 2 bars or, a fleur-de-lis of the second in sinister chief for difference), a chyflawniad ychydig yn difwyno (yn chwarterol o 17; yn arfau cyntaf Harcourt). [Saesneg. XVII-XVIII ganrif]

NLW MS 11420E (PANDY 65.)
Nodiadau ar Bapurau Gunter, ac ati. ‘Nodiadau hen Bapurau a ddarganfuwyd o dan Lawr yr Atig yn Nhafarn y Parrot, Cross Street, Y Fenni, Ionawr, 1908’ .... yn cynnwys darnau o lythyrau o'r ail ganrif ar bymtheg a dechrau'r ddeunawfed ganrif, papurau cyfreithiol, cyfrifon, cerddoriaeth a barddoniaeth; a chyfeiriadau at lythyrau at Mrs. Bellamy a oedd ‘yn ôl pob tebyg yn byw yn y tŷ hwn yn y pedwardegau cynnar’.

NLW MS 12393D (EVAN D. JONES 5.)
Cyfrol gyfansawdd yn cynnwys John Parry ('Y Telynor Dall'; 1710? -82): Antient British Music… (London, 1742), A Collection of Welsh, English & Scotch Airs… (London [1752]), a British Harmony… (London, 1781), a llawysgrif John Parry yn cynnwys ariâu, minuets, agorawdau, concerto, alawon Cymreig, ac ati, yn rhannol gydag amrywiadau gan John Parry ei hun a gan Evan Williams [llyfrwerthwr, Llundain]. Perthynai'r casgliad olaf ym 1804 i Lewis Roberts ('Eos Twrog'), ac fe'i cyflwynwyd ar 3 Gorffennaf 1882 gan John Roberts ('Welsh Harper') ['Telynor Cymru'], Dolgellau, i N[icholas] Bennett, Glanyrafon, Trefeglwys. Roedd adrannau printiedig y gyfrol yn yr un modd yn eiddo i Nicholas Bennett, sydd wedi ychwanegu nifer health o anodiadau. Hefyd wedi'u rhwymo neu eu pastio i lawr yn y gyfrol mae nodyn ar darddiad gan E [van] D. J [ones], [19] 07; sylw gan Carl Engel ar Antient British Music…; anfoneb gan Bernard Quaritch, Llundain, i N. Bennett, 1888, ar gyfer Antient British Music. ; portread o John Parry; rhestr gan Mary Davies, 1911, o ‘Enwau alawon a ysgrifennwyd mewn copi o Ancient British Music… 1742 yn perthyn i R. Morris bellach yn yr Amgueddfa Brydeinig yn Addit. MSS. 14939’; arsylwadau beirniadol gan D. Emlyn Evans ar ganeuon unigol yn Antient British Music…; a llythyrau holeograff o D. Emlyn Evans, Cemaes, Mont., at Mr. Lewis [L. W. Lewis, 'Llew Llwyfo'], [19] 07, o'r Arglwyddes Llanover, Llanover, Y Fenni, i'r Parchedig J. Harmer, 1888, ac oddi wrth Joseph Joseph, ASB, Aberhonddu, i [], 1888. Mae'r asgwrn cefn yn llythyren ‘Vol. I. Antient British Music. J. Parry Rhuabon Blind. 1742’. [Saesneg; Cymraeg. XVIII-XX ganrif]

NLW MS 14427B
Cerddoriaeth i'r delyn. Ffacsimili Rhif 180. Robert Edwards, c.1764.

NLW MS 15607A
Cerddoriaeth. Ellen Owen. [? Ellen Owen o Brogyntyn]

NLW MS 16663A
Llyfr cerdd John Davies, Felin fach, Sir Aberteifi, c.1750.

NLW MS 18009B (Edward Owen Papers 39.)
CERDDORIAETH GYMRAEG HYNAFOL.
Papurau amrywiol yn ymwneud â BM Additional MS 14905, (y llawysgrif o gerddoriaeth Gymraeg cynnar yr honnodd Arnold Dolmetsch ei bod wedi'i darganfod a'i dehongli) ac i Robert ap Huw o Bodwigan yn Ynys Môn a William, Penllyn. [Saesneg; Cymraeg. XX ganrif]

NLW MS 19102A
Llyfr alawon Edward Jones, Dolydd-byrion, [? Llandwrog], c.1777. Nodiant cerddorol.

NLW MS 19103A
Tri llyfr alawon John Edwards, Ty Bach, Cricieth, c.1808. Mab Edward Jones o NLW MS 19102A. Nodiant cerddorol.

NLW MS 19761D (Casgliad Llawysgrifau Cerdd Snell & Sons)
Cyfrol o gerddoriaeth sy'n cynnwys enw Kyrie a Gloria o Missa sine nomine, ar gyfer wyth llais, gan Giovanni Bononcini (1670-? 1755) a rhannau dewisol o Te Deum ac anthem ('A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen domini') gan yr un cyfansoddwr. Y tu mewn i bob clawr mae llofnod John Allcock, 1747, Reading, (cf. DNB); mae cynnwys y gyfrol yn yr un llaw. Mae'r llyfr yn dwyn plât llyfrau o'r Parch. John Parker.

NLW MS 22109D
Trawsgrifiad o Siwtiau neu setiau o wersi ar gyfer yr Harpsicord neu'r Spinet (Llundain, 1732) gan Richard Jones (bu f. 1744), gyda chywiriadau pensil. [XX1 ganrif]

Facsimiles NLW/LlGC

NLW Facs. 180
Copi ffacsimili o B.M. Addl. 14939, ‘Antient British Music’, a gyhoeddwyd ym 1742, gydag ychwanegiadau mewn llawysgrif, gan gynnwys cyfarwyddyd ar gyfer chwarae’r ‘crwth’, a rhestr o ganeuon a ddefnyddir gan delynorion yng Nghymru, yn llaw Richard Morris. (gynt yn NLW Ms. 14427E)

Peniarth Manuscripts [Mynediad cyfyngedig]

Peniarth MS 368B [Mynediad cyfyngedig]
Traethawd ar gerddoriaeth o’r enw ‘The First Booke of Musicke entreating of simple and plaine Musique’, Cynnar yn yr 17 ganrif.
Traethawd ar gerddoriaeth mewn tri llyfr, o'r enw:

‘The Firste booke of Musicke, entreatinge of simple and plaine Musique’.

Llyfr 2 - ‘of figured Musique

‘The third booke of musique entreatinge of symphonye otherwise called counterpoint’.

Mae hwn yn fath tebyg o waith â chyflwyniad enwog Morley’s Plaine and easie i practicall musicke (1597), er ar ffurf llawer mwy cyddwys; gall fod yn set o nodiadau a wnaed o waith o gwmpas Morley naill ai gan fyfyriwr neu gan athro. Beth bynnag yw ei darddiad, mae'n esboniad diddorol o nodiant a therminoleg gerddorol yr 17eg Ganrif, ac o'r ffordd y copïwyd cyfansoddiadau cerddoriaeth a cherddoriaeth cyn i gerddoriaeth gael ei hargraffu i raddau helaeth yn Lloegr.

3. Cofnodion Profeb

Termau Cerddorol

Enghreifftiau o dermau cerddorol a gofnodwyd fel galwedigaeth mewn cofnodion profeb cyn 1858.

Cantor
Jenkin James, Llanddewibrefi, co. Card. SD1620/57, WIB

Telynorion
Robert ap Hugh, Llandegfan, co. Ang. B1665/8, WI
John Roberts, Llanddeiniolen, co. Caern. B1769/73, WI(2)X
William Roberts, Beaumaris, co. Ang. B1813/11, WI
Thomas Jones, Pwllheli, Deneio, co. Caern. B1818/79, BI
William Llewellin, Devynnock, co. Brec., BR1720/29, BI(2)
John Evan, Llanfihangel Tal-y-llyn, co. Brec., BR1733/71, WI(2)
William David, Llanfihangel Tal-y-llyn, co. Brec. BR1733/70, BI(2)
Howell Jones, Crickadarn, co. Brec. BR1757/19, BI(2)
Thomas Giles, St Nicholas, co. Glam. LL1653/86, W/I
Harry James alias Harry Prichard, Llangatwg Lingoed, co. Mon., LL1684/87, WI
Arthur Jenkin, Margam, co. Glam. LL1703/100, WI
Fransis David, St Brides Major, co. Glam. fiddler/harper, LL1710/138, WI
Mary Vaughan, Newchurch, co. Mon., LL1713/129, WI(2)B
Henry Evan, Gelli-gaer, Glam. LL1721/58, WI
William Morgan, Cowbridge, co. Glam. LL1781/34, W
Roger Williams, Rhiwabon, co. Denb. SA1641/103, WX
Thomas Parry, Llanrwst, co. Denb., SA1791/86, W
George Edwards, Llangollen, co. Denb SA1840/109, WX
Roger Jones, Tir Glankenen, Llandeilo Fawr, co. Carm. SD1700/82, WI
Thomas John Thomas, Llanddeusant, co. Carm. SD1700/91, WI
Benjamin Griffiths, Carmarthen, co. Carm. SD1805/19, W
David Morris, Llandybie, co. Carm., SD1825/120, WX

Ffidlwr
Hugh Rowland, Llangoed, co. Ang. B1724/23, B
William Griffith, Llanddeiniolen, co. Caern. B1781/78, B
William Jenkin, Brecon (St John Evangelist), co. Brec. BR1684/12, WIB
Fransis David, St Brides Major, co. Glam., fiddler/harper, LL1710/138, WI
Thomas Philip, Llanfrechfa, co. Mon. LL1720/104, BI
Daniell Richard Llangadfan, co. Mont.SA1689/73, WI
David Thomas, Llansannan, co. Denb., SA1689/94, WI
John Rees, Laugharne, co. Carm. SD1668/48, BG

Cerddorion
John Prosser, Gladestry. co. Rad. BR1791/25, WI(2)
Hugh Kersley, Hawarden, co. Flint, HA1641/973, BI
Jacob George, Llandeilo Gresynni, co. Mon. LL1739/76, BI
Thomas Lewis, St Hilary, co. Glam. LL1763/129, W
Richard Muckleston, Oswestry, co. Salop, SA1686/202, BIX

Organyddion
Thomas Lloyd, Bangor, co. Caern. B1778/41, W
Alexander Gerard, St Asaph, co. Flint, SA1738/140, WI
John Gerard, Wrexham, co. Denb. SA1809/176, W
Edward Randles, Wrexham, co. Denb., SA1820/222, W [?tad Elizabeth Randles. Os felly mae peth gwybodaeth yn  Wikipedia yn anghywir]
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Randles
https://books.google.co.uk/books?id=OH1HAAAAYAAJ
Benjamin Cunnah, Rhiwabon, co. Denb. SA1840/198, WX
Matthew Phillips, Haverfordwest, co. Pemb. SD1775/49, W

4. Cyfansoddwyr A-Z

Cyfansoddwyr a gofnodwyd

Am ragor o wybodaeth am gyfansoddwyr, chwiliwch y Catalog Ar-lein:
Mae'r isod yn rhestr helaeth, ond nid yw'n gyflawn o bell ffordd, o rai cyfansoddwyr y cyfeirir atynt yn ein casgliadau.

John Adson (c. 1587-1640)
John Amner (1579-1641)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Daniel Bachelar (1572-1619)
Thomas Baltzar (c. 1630-1663)
Jerome Bassano (1559-1631)
William Brade (1560-1630)
William Byrd (c. 1540-1623)
Diomedes Cato (1560/5-post 1618)
Charles Coleman (1605-1664)
Anne Cromwell (fl. 1638)
William Deane (?1575-1638)
Richard Dering (1580-1630)
Luc Despond (fl. c. 1635-1645)
Francois-Joseph Dizi (1780-1840)
John Dowland (1563-1626)
Alfonso Ferrabosco (?1578-1628)
Thomas Ford (d. 1648)
John Garth (1721 – 1810)
Jacques Gautier (fl. 1617-1652)
Orlando Gibbons (1583-1625)
Georg Friederich Händel (1685-1759)
Cuthbert Hely (fl. 1630)
Anthony Holborne (?1584-1602)
Tobias Hume (c. 1569-1645)
Edward Herbert, Lord Cherbury (1582-1648)
Edmund Hooper (c. 1553-1621)
Simon Ives (1600-1652)
John Jenkins (1592-1678)
Robert Johnson (c. 1583-c. 1633)
Michael Lambert (1610-1696)
Nicholas Lanier (1588-1666)
Henry Lawes (1592-1662)
William Lawes (1602-1645)
Matthew Locke (c. 1621-1677)
Thomas Morley (1557/8-1602)
Etienne Moulinie (1599-1676)
William Mundy (c. 1529-1591)
Robert Parsons (c. 1530-1570)
Julien Perrichon (1566-c. 1600)
John Playford (1623-1686/7)
Jacob Polonois (c. 1545-c. 1605)
Thomas Ravenscroft (c. 1582-1635)
Elizabeth Rogers (fl. 1656)
Lorenzino di Roma (c. 1550-1590)
Simon Stubbs (fl. 1621)
Thomas Tallis (c. 1505-1585)
Thomas Tomkins (1572-1656)
Christopher Tye (c. 1505-1573
Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741)
William Williams, Pantycelyn, 1717-1791