Papurau Syr John Rhŷs: llythyrau a chardiau oddi wrth Whitley Stokes, 1871-1909 (A1/3/5)


Fel rhan o'r digwyddiadau i nodi canmlwyddiant marwolaeth Syr John Rhŷs yn 2015, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi digido cyfres gyfoethog o dros 320 o lythyrau a chardiau oddi wrth Whitley Stokes at John Rhŷs (1871-1909).

 

Mae'r ohebiaeth wedi ei dalennu a’i rhannu yn 3 ffolder a 3 bwndel ac fe'i cyflwynir yn y syllwr yn y drefn a ganlyn:

Llythyrau a chardiau oddi wrth Whitley Stokes at John Rhŷs (ff. 1-364)
Ffolios 1-87: llythyrau rhwng Gorffennaf 1871 ac Awst 1894 [ffolder A1/3/5(i)];
Ffolios 88-151: llythyrau rhwng Medi 1895 ac Ionawr 1909 [ffolder A1/3/5(ii)];
Ffolios 152-215: cardiau rhwng Medi 1874 a Hydref 1887 [bwndel A1/3/5(iii)];
Ffolios 216-284: cardiau rhwng Tachwedd 1887 a Thachwedd 1895 [bwndel A1/3/5(iv)];
Ffolios 285-364: cardiau rhwng Tachwedd 1895 a Ionawr 1909 [bwndel A1/3/5(v)].

Deunydd arall (ff.365-414)
Ffolios 365-368: pedwar llythyr at John Rhŷs, [1875x1876], oddi wrth William Stokes [ffolder A1/3/5(vi)];
Ffolios 369-372: tri llythyr, 1875, 1893, a heb ddyddiad, oddi wrth Margaret Stokes [ffolder A1/3/5(vi)];
Ffolios 373-386: copi o ‘The Irish passages in the Stowe Missal’ (Calcutta, 1881), a olygwyd gan Whitley Stokes [ffolder A1/3/5(vi)];
Ffolios 387-390: erthygl Charles Plummer, sef 'Notes on the Stowe Missal' (1885) [ffolder A1/3/5(vi)];
Ffolios 391-395: tri llythyr, 1883, wedi eu cyfeirio at Charles Plummer oddi wrth Whitley Stokes [ffolder A1/3/5(vi)].