Prosiect Archif Llenyddiaeth Cymru

Bydd archifau llenyddol y dyfodol yn cynnwys dogfennau cyfrifiadurol, negeseuon e-bost, tudalennau o’r we ac ati, yn ogystal â phapurau a llyfrau. Mae newidiadau cyflym technoleg yn cynnig amryfal ddewisiadau a phrofiadau i ni yn ein bywydau beunyddiol, ond mae’r sefyllfa hon hefyd yn creu her arbennig wrth feddwl am ddiogelu ein treftadaeth ddiwylliannol.

Amcanion y prosiect

  • ymchwilio i faes archifau hybrid (papur a digidol)
  • cydweithio â sampl o lenorion amlwg Cymru (Cymraeg a Saesneg eu hiaith)
  • hyrwyddo ymwybyddiaeth a thrafodaeth ynglyn â chadwedigaeth ddigidol
  • cynllunio i dderbyn a diogelu archifau llenyddol digidol
  • cynorthwyo llenorion, ac eraill, i ddiogelu eu dogfennau electronig gwerthfawr

Darllenwch adroddiad y prosiect

Gellir gweld adroddiad terfynol Prosiect Archif Llenyddiaeth Cymru yn y golofn dde.

Cewch flas o waith y prosiect o edrych ar codi ymwybyddiaeth a taflenni ac erthyglau.

Pam fod gofalu am ein dogfennau digidol yn bwysig?

Cymerwch gip ar ein canllawiau ar gyfer awduron a dolenni defnyddiol.

Beth nesaf?

Mae croeso i chi gysylltu ag Ifor ap Dafydd, Swyddog Datblygu Archif Llenyddiaeth Cymru; hoffem glywed eich barn. cof(at)llgc.org.uk neu +44 (0) 01970 632 543