Archifau Merched Cymru

Mae’r astudiaeth o hanes menywod yn datblygu i fod yn fwyfwy pwysig ac mae gan y Llyfrgell Genedlaethol nifer helaeth o gasgliadau a ffynonellau sy’n ymwneud â hanes menywod.

Mae’r casgliadau hyn yn cynnwys deunydd megis gohebiaeth, gweithiau drafft, dyddiaduron, llyfrau nodiadau, ffotograffau, cyfansoddiadau cerddorol  ac eitemau personol eraill.

Rhestrir detholiad o’r casgliadau hyn isod ac maent yn dystiolaeth o’r cyfraniad i fywyd diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol Cymru a wnaethpwyd gan nifer o fenywod Cymreig. Bydd y dolenni yn eich arwain i lefel uchaf y cofnod catalog ar gyfer y casgliad hwn.

Nid yw popeth wedi ei gynnwys fan hyn ac os nad yw’r casgliad rydych am ei ddarganfod wedi ei restru, dylech chwilio catalog Archifau a Llawysgrifau LlGC gan ddefnyddio chwiliad allweddair. Mae manylion pellach ar sut i chwilio ein catalog ar gael ar dudalen cymorth y Catalog.