Edward Thomas

Cafodd Edward Thomas (1878-1917), bardd a llenor, ei eni yn Lambeth i rieni o dras Gymreig ar 3 Mawrth 1878. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol St Paul's, Llundain, a Choleg Lincoln, Rhydychen.

Cafodd ei annog i ddilyn ei ddyheadau llenyddol cynnar gan y beirniad llenyddol James Ashcroft Noble, ac ymddangosodd ei lyfr cyntaf, The Woodland Life, yn 1897.  Priododd Thomas â Helen (1877-1967), merch Noble, yn 1899, graddiodd o Goleg Lincoln yn 1900, ac enillodd fywoliaeth iddo'i hun yn ysgrifennu adolygiadau i'r Daily Chronicle yn ogystal â thraethodau, blodeugerddi, arweinlyfrau a straeon gwerin.  Cyhoeddodd lyfrau eraill, gan gynnwys The Heart of England (1906), The Happy-Go-Lucky Morgans (1913), The Icknield Way (1913) ac In Pursuit of Spring (1914) a chofiannau i nifer o ffigyrau llenyddol. Roedd hi'n 1914 cyn iddo ysgrifennu ei gerdd 'go iawn' cyntaf ond dros y ddwy flynedd nesaf ysgrifenodd mwy na chant a deugain. 

Yn 1915 ymunodd Thomas â'r Artists' Rifles, fe'i comisiynwyd yn ail lefftenant yn 1916, a gwirfoddolodd i wasanaethu dramor.  Bu farw ar y 9 Ebrill 1917 yn ystod brwydr Arras. Cyhoeddwyd Poems (1917), Last Poems (1918) a Collected Poems (1920), felly, ar ol ei farwolaeth. Ysgrifennodd ei wraig Helen am eu hamser gyda'i gilydd yn As It Was (1926) a World Without End (1931).

Llawysgrifau Edward a Helen Thomas

Dyma'r prif grŵp o bapurau Edward Thomas yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n cynnwys 28 cyfrol, gan gynnwys dyddiaduron Edward Thomas, 1895-1917 (yn eu mysg y Dyddiadur Rhyfel olaf); gohebiaeth Edward a Helen, 1896-1917; gohebiaeth Edward Thomas gyda'i dad-yng-nghyfraith James Ashcroft Noble, 1895-1896; rhai gweithiau rhyddiaith, 1906-1912; a drafftiau o gerddi, 1914-1917, y cyfan wedi'u cyhoeddi yn The Collected Poems of Edward Thomas, gol. gan R. George Thomas (Rhydychen, 1978).  

Mae Catalog Llawysgrifau Edward a Helen Thomas ar gael arlein. Fodd bynnag mae NLW MSS 22900-21 ac 23077C yn cael eu disgrifio'n llawnach yn y siediwl gwreiddiol Llawysgrifau Edward a Helen Thomas (1993), a'r cynnwys wedi'i fynegeio'n fanylach yn Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Cyfrol 9 (Aberystwyth, 2003).  Mae'r ddwy gyfrol hefyd ar gael yn Ystafell Ddarllen y Llyfrgell.

Llawysgrifau Eraill

Gweler hefyd y canlynol am bapurau eraill Edward Thomas:

Papurau eraill Helen Thomas:

Mae papurau eraill yn y Llyfrgell sy'n ymwneud ag Edward Thomas yn cynnwys:

Oriel Ddigidol

Mae detholiad o'r llawysgrifau wedi eu digido:

Darllen Pellach