Beth sydd Ymlaen

Mae'r Archif yn cymryd rhan mewn dangosiadau a digwyddiadau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt ac yn cydweithio â phartneriaid ar amryw o brosiectau perthnasol.

Rydym yn mynychu digwyddiadau a gwyliau ac yn ymweld â chymdeithasau a chanolfannau cymunedol. 

Yn ogystal â hyn, mae'r Archif hefyd yn trefnu digwyddiadau yn y Drwm - yr awditoriwm 100-sedd sydd wedi'i leoli o fewn y Llyfrgell. Mae'r digwyddiadau yma'n amrywio o ddangosiadau awr ginio, i ffilmiau a gigs gyda'r nos.

Cliciwch yma i weld beth sydd ymlaen.

Hen Digwyddiadau.

Dydd Iau 15 Tachwedd 2018, 2:00yp.

Film: The Dragon Has Two Tongues - The History of the Welsh: 'How Red Was My Valley'

Wynford Vaughan-Thomas and Professor Gwyn Alf Williams

'How Red Was My Valley' & 'Exodus' & 'The Death of Wales?'

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Archwilio eich Archif: UNESCO yn agor drysau 20 Tachwedd 2:00yh.

Archwilio eich Archif: UNESCO yn agor drysau i drysorau LlGC.

Yn ystod wythnos Archwilio eich Archif eleni, bydd y Llyfrgell yn canolbwyntio ar y pum eitem sydd wedi'u hychwanegu at Gofrestr Cof y Byd UNESCO. Fel rhan o'n gweithgareddau, bydd John Reed, cyn aelod o Archif Sgrin a Sain LlGC, yn trafod hanes diddorol darganfod ac adfer y ffilm Life Story David Lloyd George a bydd Iwan Bryn James, Pennaeth Adran Cadwraeth LlGC, yn siarad am y gwaith cadwriaethol a wneir yma er mwyn galluogi defnydd parhaus o'r casgliad.

***Digwyddiad dwyieithog***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Dydd Iau 8 Tachwedd 2018, 2:00yp.

The Dragon Has Two Tongues - The History of the Welsh: 'The Crucible' & 'From Riot to Respectability'

Wynford Vaughan-Thomas a Yr Athro Gwyn Alf Williams

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***