Beth sydd Ymlaen

Mae'r Archif yn cymryd rhan mewn dangosiadau a digwyddiadau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt ac yn cydweithio â phartneriaid ar amryw o brosiectau perthnasol.

Rydym yn mynychu digwyddiadau a gwyliau ac yn ymweld â chymdeithasau a chanolfannau cymunedol. 

Yn ogystal â hyn, mae'r Archif hefyd yn trefnu digwyddiadau yn y Drwm - yr awditoriwm 100-sedd sydd wedi'i leoli o fewn y Llyfrgell. Mae'r digwyddiadau yma'n amrywio o ddangosiadau awr ginio, i ffilmiau a gigs gyda'r nos.

Cliciwch yma i weld beth sydd ymlaen.