Beth sydd Ymlaen

 

Mae'r Archif yn cymryd rhan mewn dangosiadau a digwyddiadau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt ac yn cydweithio â phartneriaid ar amryw o brosiectau perthnasol.

Rydym yn mynychu digwyddiadau a gwyliau ac yn ymweld â chymdeithasau a chanolfannau cymunedol. 

Yn ogystal â hyn, mae'r Archif hefyd yn trefnu digwyddiadau yn y Drwm - yr awditoriwm 100-sedd sydd wedi'i leoli o fewn y Llyfrgell. Mae'r digwyddiadau yma'n amrywio o ddangosiadau awr ginio, i ffilmiau a gigs gyda'r nos.

 

Cliciwch yma i weld beth sydd ymlaen.

 

 

Hen Digwyddiadau.

Clecs o'r Cwm - Llyfrgell Genedlaethol Cymru - 25 Medi 2019 - 1yp

Cyfle i glywed hanesion difyr o'r tu ôl i len y gyfres boblogaidd, Pobol y Cwm, gan y rhai a fu'n gweithio arni. Ar achlysur ei phen-blwydd yn 45, bydd hwn yn gyfle arbennig i hel atgofion am hynt a helyntion mwyaf cofiadwy yr opera sebon ragorol yma.
***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn ***

Datgloi Ein Treftadaeth Sain: Cyfweliadau Llyfrgell Ceredigion

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY23 3BU
Dydd Mercher 16 Mis Hydref 2019

Alison Smith, Rheinallt Llwyd & Ann Ffrancon

Dewch i glywed hanesion Siani Bob Man a Gwenallt gan wrando ar leisiau pobl megis Dafydd Edwardes, Tudfor Jones a Cassie Davies wrth i Rheinallt Llwyd ac Ann Ffrancon hel atgofion am eu cyfnod yn recordio cyfweliadau gyda thrigolion Ceredigion yn ystod y 70au.

Dyma gyfle gwych i glywed am y gwaith hanfodol y mae'r Llyfrgell yn ei wneud o ddigido a diogelu casgliadau sain Cymru ar gyfer y dyfodol fel un o'r 10 sefydliad yn y consortiwm Prydeinig sy'n gweitho ar y prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain.

#DETS

***Digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Dydd Mercher 22ain Mai. Putting Welsh History on Television - Colin Thomas. 1yp.

 

I rai, mae dehongli hanes Cymru yn frwydr. Yn wir, roedd cyfres Channel 4 ar hanes Cymru, The Dragon Has Two Tongues, yn ddadl angerddol mewn 13 pennod, rhwng dau olwg hollol wahanol ar y gorffennol, a fynegwyd gan Wynford Vaughan Thomas a’r Athro Gwyn Alf Williams. Bydd Colin Thomas, cynhyrchydd/cyfarwyddwr y gyfres honno, ac enillydd gwobr Rhaglen Ddogfen Orau BAFTA Cymru deirgwaith, yn edrych yn ôl ar ei ymgais bersonol i gyflwyno hanes Cymru ar deledu ac yn cyffwrdd ag ymgais cyfresi eraill fel The Story of Wales a Wales – Horrible Histories.
***Mynediad am ddim trwy docyn***
***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg

 

 

Dydd Mercher 10fed Ebrill, Ffilmiau’r Bobl diwylliant cine amatur yng Nghymru. 1yp.

 

Bydd y cynhyrchydd teledu Dafydd O’Connor yn rhannu’r ffilmiau amatur o gasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru a roddodd y mwyaf o bleser iddo wrth wneud rhaglenni ‘Wales’s Home Movies’, ac yn adrodd y straeon personol y tu ôl iddynt. Cawn gipolwg unigryw ar hanes cymdeithasol y genedl trwy lygaid pobl gyffredin.
***Mynediad am ddim trwy docyn***
***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg - Darperir cyfieithu ar y pryd***

 

 

Dydd Iau 15 Tachwedd 2018, 2:00yp.

Film: The Dragon Has Two Tongues - The History of the Welsh: 'How Red Was My Valley'

Wynford Vaughan-Thomas and Professor Gwyn Alf Williams

'How Red Was My Valley' & 'Exodus' & 'The Death of Wales?'

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Archwilio eich Archif: UNESCO yn agor drysau 20 Tachwedd 2:00yh.

Archwilio eich Archif: UNESCO yn agor drysau i drysorau LlGC.

Yn ystod wythnos Archwilio eich Archif eleni, bydd y Llyfrgell yn canolbwyntio ar y pum eitem sydd wedi'u hychwanegu at Gofrestr Cof y Byd UNESCO. Fel rhan o'n gweithgareddau, bydd John Reed, cyn aelod o Archif Sgrin a Sain LlGC, yn trafod hanes diddorol darganfod ac adfer y ffilm Life Story David Lloyd George a bydd Iwan Bryn James, Pennaeth Adran Cadwraeth LlGC, yn siarad am y gwaith cadwriaethol a wneir yma er mwyn galluogi defnydd parhaus o'r casgliad.

***Digwyddiad dwyieithog***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***

Dydd Iau 8 Tachwedd 2018, 2:00yp.

The Dragon Has Two Tongues - The History of the Welsh: 'The Crucible' & 'From Riot to Respectability'

Wynford Vaughan-Thomas a Yr Athro Gwyn Alf Williams

***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***

***Mynediad am ddim trwy docyn***