Catalog

Mae modd chwilio am ddeunydd yr Archif. Yno, ceir cyfarwyddiadau pellach ar sut i ddefnyddio'r Catalog yn effeithiol.

Os hoffech wylio neu wrando ar ddeunydd o'r Catalog, bydd angen tocyn darllen dilys y Llyfrgell arnoch.

Gan fod deunydd yr Archif yn cael ei gadw o dan amodau arbennig, bydd angen o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn eich ymweliad. 

Mae'r Archif yn y broses o ychwanegu teitlau ffilm i'r Catalog. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ddeunydd perthnasol, cysylltwch â'r Archif.