Prosiect Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

 

Mae'r Llyfrgell yn cychwyn ar brosiect newydd cyffrous, mewn partneriaeth â'r BBC a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, i ddatblygu a sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru.  A rydym ni eisiau gwybod beth yw'ch barn chi!

 

Ymgynghoriad cyhoeddus

Mae'r Llyfrgell yn awyddus i datblygu prosiect sy'n ateb eich gofynion ac y byddwch chi yn ei garu - felly rydym angen gwybod beth rydych chi am i ni ei wneud!

Helpwch ni drwy gymryd pum munud o'ch amser i ateb yr holiadur sydd fwyaf perthnasol i chi:

 

Rydw i'n aelod o grwp neu gymdeithas

Rydw i'n fyfyriwr

Rydw i'n gweithio yn y sector academaidd neu dreftadaeth

Rydw i'n aelod o'r cyhoedd

 

Y Prosiect

Mae'r BBC a'r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn cydweithio ar y prosiect, a fydd yn y pen draw yn gweld pob un o'r recordiadau gwreiddiol, ynghyd â chopïau wedi'u digido, yn cael eu hadneuo yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn cynnwys dros 160,000 o recordiadau sy'n dyddio'n o'r 1930au a chan gwmpasu'r Ail Ryfel Byd, Aberfan, streic y glowyr a'r brwydrau dros ddatganoli, mae Archif y BBC yn gronicl amhrisiadwy o fywyd y genedl. Mae'n dangos sut y mae'r BBC wedi diddanu a rhannu gwybodaeth gyda chwaraeon, cerddoriaeth, drama a chomedi, gan ddarparu llwyfan i dalentau a phrosiectau mor amrywiol ag y Gamp Lawn a Fo a Fe, Shirley Bassey a Meic Stevens, Saunders Lewis a Gwyn Thomas.

Er bod yr Archif Ddarlledu Genedlaethol yn seiliedig yn bennaf ar y casgliad mawr o ddeunydd gan BBC Cymru, mae hefyd yn cynnwys deunydd gan ddarlledwyr eraill, yn arbennig ITV ac S4C, a bydd hefyd yn integreiddio â chasgliad Sgrin a Sain y Llyfrgell.

Derbyniwyd archif ffilm a fideo ITV Cymru yn 2012. Gan ddyddio o 1958, mae'n cynnwys dros 200,000 o eitemau, sy'n cynnwys cannoedd o raglenni nodedig a darllediadau arloesol. Mae log gorsaf S4C, sydd wedi ei dderbyn gan y Llyfrgell ers blynyddoedd lawer, yn cynnwys holl allbwn y sianel, ac mae'r allbwn hynny yn parhau i gael ei recordio.

Bwriad y prosiect yw canolbwyntio ar gydweledigaeth y Llyfrgell a'r BBC sydd yn cynnwys tair elfen:

I ddiogelu'r casgliad trwy adeiladu storfeydd ffisegol a digidol newydd.

Rhoi mynediad i'r deunydd clyweledol sydd wedi'i ddigideiddio i gynulleidfa mor eang â phosib trwy ddatblygu catalog clyweledol newydd ac rhoi mynediad i hwn trwy agor canolfannau newydd yn agosach at lle mae llawer o bobl Cymru yn byw - mae pedwar Canolfan Gwylio Ddigidol wedi'u cynllunio, i'w lleoli yn Aberystwyth, Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd.  Yn ogystal, bydd mil o glipiau rhaglenni ar gael ar-lein ar gyfer defnydd y gymuned.

Annog ymgysylltu gyda'r casgliad trwy ddatblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau mynediad ac ymgysylltu, bydd yn cael eu cynnal yn y Llyfrgell, y tri chanolfan allanol ynghyd â lleoliadau allanol eraill.

Bydd manylion am ddatblygiadau newydd yn cael eu rhannu ar y dudalen hon a hefyd ar ein tudalen Trydar a thudalen Facebook y Llyfrgell - cadwch olwg i ddarganfod beth sy'n digwydd!