Datgloi Ein Treftadaeth Sain

Prosiect pum mlynedd yw Datgloi Ein Treftadaeth Sain, sy’n cael ei arwain gan y Llyfrgell Brydeinig a’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri. Pwrpas y prosiect yw amddiffyn casgliadau sain prin ac unigryw drwy eu digido. LLGC yw un o’r 10 Canolfan rhwydweithio Cadwraeth Sain sydd wedi eu sefydlu ar draws y Deyrnas Unedig i ddelio gyda’r bygythiad sy’n wynebu recordiadau sain. Yr Hybiau eraill yw:


1.    Archives+, Cyngor Tref Manceinion
2.    Bristol Culture
3.    Archifau Metropolitan Llundain
4.    Llyfrgell Genedlaethol yr Alban
5.    Llyfrgell Genedlaethol Cymru
6.    Amgueddfeydd Cenedlaethol Gogledd Iwerddon
7.    Archifdy Norfolk
8.    The Keep / Prifysgol Sussex
9.    Archifau ac Amgueddfeydd Newcastle
10.    Prifysgol Caerlŷr

Bydd pob hwb yn derbyn nawdd am dair blynedd. Apwyntiwyd Rheolwr Prosiect, Peiriannydd Cadwraeth Sain, Catalogydd Sain a Swyddog Hawliau fel rhan o'r tîm. Bydd staff y prosiect yn gyfrifol am ddigido, catalogio a darparu mynediad i 5,000 o eitemau sain allan o gasgliad y Llyfrgell ac o gasgliadau’r partneriaid yng Nghymru. Bydd y recordiadau hyn yn cael eu defnyddio mewn gweithgareddau dysgu ac ymgysylltu gan godi proffil Archifdai Sain y Deyrnas Unedig.