Ynglŷn â'n Casgliadau

Mae'r tudalennau canlynol yn cynnig cyflwyniad i'r gwahanol fathau o gasgliadau sydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae gan y Llyfrgell amryw o wahanol fathau o ddeunyddiadau, o lawysgrifau ac archifau i ddeunydd clyweledol, mapiau, ffotograffau a llawer mwy.

Nid yw'r tudalennau canlynol yn llunio rhestr gyflawn o holl ddaliadau'r Llyfrgell o bell ffordd, bwriedir hwy fel cyflwyniad yn unig. I chwilio am eitemau pendol dylid defnyddio'r tudalennau catalogau bob amser.

Mathau o ddeunydd a gedwir yn LlGC

Gwybodaeth ychwanegol