Tanysgrifio i A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800-c.1800

Rhwng 1 Hydref 2019 ac 1 Ebrill 2020, cynigir pris arbennig o £270 i danysgrifwyr – gostyngiad o 25%, gan gynnwys cludiant o fewn y DU. Gellir talu yn llawn neu fesul 3 rhandal o £90. Rhaid derbyn y taliad llawn o £270 erbyn 1 Ebrill 2020 os ydych am i'ch enw ymddangos yn y Rhestr Danysgrifwyr. Gellir tanysgrifio arlein drwy ddefnyddio’r botwm isod.

Dylai’r rhai sy’n dymuno talu â siec neu drwy drosglwyddiad banc lawrlwytho a dychwelyd ffurflen danysgrifio'r Repertory.

Rhestr Danysgrifwyr

Bydd enwau’r rhai sy’n dymuno hynny’n cael eu cynnwys yn y Rhestr Danysgrifwyr os yw’r taliad llawn yn cael ei dderbyn cyn 1 Ebrill 2020. Os na hoffech i’ch enw ymddangos yn y rhestr, nodwch hynny ym mlwch sylwadau PayPal.

Postio

Bydd cludiant yn rhad ac am ddim o fewn y DU. Codir tâl am gludiant y tu hwnt i’r DU. Cyn talu, dylai tanysgrifwyr o wledydd eraill gysylltu'n gyntaf â repertory(at)llyfrgell.cymru er mwyn trafod pris cludiant.

Trefnir cynhadledd ‘Llawysgrifau Cymru 800–1800’, a gynhelir yn Aberystwyth rhwng 9 ac 11 Medi 2020, i ddathlu cyhoeddi’r Repertory. Bydd modd casglu eich copi yn y gynhadledd hon.

Gwarchod Data

Trwy danysgrifio, yr ydych yn cytuno i LlGC storio a phrosesu eich data, a chysylltu â chi yn ôl yr angen at bwrpasau'r cyhoeddiad hwn. Mae'n bosibl y bydd LlGC yn rhannu eich manylion â dosbarthwyr trydydd parti at bwrpasau cludiant yn unig. Bydd eich data yn cael ei storio'n ddiogel gan LlGC am 12 mis ar ôl dosbarthu.

Taliad llawn (£270)

Rhandaliadau (tri taliad o £90)