Atgof Byw

Adnoddau am ddim ar gyfer therapi'r cof

Nod cynllun Atgof Byw yw gwireddu potensial casgliadau gweledol a graffigol Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatgloi atgofion a hwyluso therapi’r cof gyda phobl hŷn a’r rhai sy’n byw gyda dementia. 

Cafodd y cynllun ei dreialu gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn y wardiau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn a gyda Croesffyrdd Ceredigion.

Yn dilyn hyn, cynhaliwyd ymgynghoriad ar-lein i staff yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol i asesu’r diddordeb mewn ymestyn Atgof Byw yn gynllun cenedlaethol.  O ganlyniad i’r ymatebion a ddaeth i law, mae’r Llyfrgell wedi paratoi pecynnau o ffotograffau a ffilmiau at ddefnydd grwpiau gwirfoddol a chymunedol, canolfannau dydd, cartrefi gofal a sefydliadau iechyd trwy Gymru.

Mae'r adnoddau hyn yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim i lyfrgelloedd cyhoeddus ac i'r rheiny sy'n gweithio ym maes gofal pobl hŷn a gofal iechyd meddwl, ac mae'n nhw'n cynnwys:

  • DVD o ffilmiau wedi eu cyflwyno fesul thema ar hamdden, lleoedd, bywyd gwledig, glan môr a rhyfel;
  • Ffotograffau ar themâu gwahanol wedi eu hargraffu a'u cyflwyno mewn ffolder;
  • Cofbin USB o ffilmiau a ffotograffau;
  • E-lyfr sy'n cynnwys detholiad o ffilmiau a ffotograffau.

I lawrlwytho'r e-lyfr:

Ar eich dyfais, cliciwch ar y pdf isod. Sylwer y bydd y dolenni i'r ffilmiau yn eich ailgyfeirio i wefan Chwaraewr y BFI.

I gael mwy o wybodaeth am yr adnoddau, neu i drafod derbyn copi yn rhad ac am ddim, cysylltwch â gwirfoddoli(at)llyfrgell.cymru neu ffoniwch ni ar 01970 632 991 / 01970 632 424.