Arddangosfeydd

Gwaith Adnewyddu

Mae'r Llyfrgell ar agor i'r cyhoedd fel arfer yn ystod y gwaith adnewyddu. Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hwn a'i effaith posib ar wasanaethau ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.

Arddangosfeydd Cyfredol

 • Record

  22 Mehefin 2019 - 1 Chwefror 2020 (Anecs)

 • Cwpan Nanteos

  Parhaol (Uwch Gyntedd, adleolwyd i Peniarth yn ystod gwaith adnewyddu ar y lloriau uchaf)

 • Byd Newydd

  20 Gorffennaf 2019 - 11 Ionawr 2020 (Hengwrt)

Am Arddangosfeydd LlGC

Nod gwasanaeth arddangosfeydd y Llyfrgell yw creu rhaglenni cyhoeddus cyffrous o ansawdd uchel, sy’n cynnwys arddangosfeydd parhaol a rhai dros dro ynghyd â gweithgareddau addysgol a chyflwyniadau cysylltiol.  Trwy arddangos a dehongli amrywiaeth o eitemau rydym yn ceisio adlewyrchu casgliadau’r Llyfrgell a threftadaeth ddiwylliannol Cymru.  

Mae nifer o wagleoedd arddangos yn y Llyfrgell, gan gynnwys Oriel Gregynog, gwagle arddangos mwyaf Cymru, a Hengwrt a adeiladwyd i bwrpas arddangos eitemau cyn-1800; ac mae’r cyfan oll yn ein galluogi i arddangos y casgliadau mewn modd cyfoes, perthnasol a dychmygus ac i rannu’r trysorau gyda chynulleidfa mor eang â phosib.

Canllawiau ynglŷn â thynnu lluniau (ffotograffau) yn Arddangosfeydd LLGC

 • Caniateir tynnu lluniau yn yr orielau at ddefnydd personol, anfasnachol yn unig, Fodd bynnag, y mae’r Llyfrgell yn mynnu’r hawl, ar adegau, i wahardd hynny am resymau yn ymwneud â hawliau, diogelwch a chwaeth.
 • Bydd arwyddion clir, bob amser, i gyd-fynd â phob arddangosfa i nodi a oes hawl i dynnu lluniau ai peidio.
 • Caniateir defnyddio camerâu a ffônau symudol.
 • Ni chaniateir defnyddio fflach.
 • Ni chaniateir defnyddio trybedd.
 • Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw’n torri unrhyw ddeddfau hawlfraint.

Bwyd a Diod

Ni chaniateir bwyd a diod yn ardaloedd arddangos y Llyfrgell.