Baner yr arddangosfa - Exhibition header image

Undebau Llafur a'r Byd Gwaith

Yn y cyfnod rhwng 1945 a 1969, gwelwyd twf aruthrol yn economi Prydain. Yn ystod ymgyrch etholiad cyffredinol 1959, dywedodd y Prif Weinidog, Harold Macmillan ''Most of our people have never had it so good', ond yr oedd hi'n amser anodd i ddiwydiant a gweithwyr. Yr oedd yn rhaid creu nwyddau i ddiwydiant eu hallforio i dalu dyledion rhyfel, ac ar ôl ymladd a gweithio dan amodau anodd trwy'r rhyfel, mynnodd y dosbarth gweithiol gael bargen well a chyflog uwch.

Nid oedd y Daily Mail yn cydymdeimlo â streicwyr, a bortreadwyd fel pobl hunanol a oedd yn fodlon creu anghyfleustra i bawb arall er hunan les. Darluniodd Illingworth bob math o streic, yn cynnwys streiciau glo, rheilffordd, a'r docwyr yn arbennig. Portreodd nifer o arweinwyr yr undebau llafur, a thalodd sylw arbennig i gyflwr yr economi yn gyffredinol, Cynulliad yr Undebau Llafur (TUC), byd busnes, a'r berthynas rhwng y Blaid Lafur a'r undebau.

Cartwnau sy'n ymwneud â streiciau

Cartŵn yn cyfeirio at streic rheilffordd

Cartwnau yn cyfeirio at streic y glowyr, streic gan fenywod yn ffatri Ford yn Halewood, streic y dociau, a'r siop gaeëdig.

Yr economi

Cartwnau yn rhoi sylw i gyflwr economi Prydain, rhagolwg llywodraethwr Banc Lloegr ar gyflwr yr economi ac ar y cynigion i gyfuno cwmnïau yn y cyfryngau.

Llafur a'r undebau

Cartwnau yn cyfeirio at y berthynas rhwng y Blaid Lafur a'r undebau yn y 1940au a'r 1960au.

TUC

Mae Illingworth yn portreadu'r undebau yn anghyfrifol yn y cartwnau hyn.

Masnach

Cartwnau yn cyfeirio at broblemau llafur ym Mhrydain wedi'r rhyfel yng ngyd destun cystadleuaeth o'r Unol Daleithiau a Siapan.

Arweinwyr undebau

Richard Greene, 1910-, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd (NUR) 1957-1975

George Woodcock, 1904-1979, Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngres yr Undebau Llafur 1960-1969